1 mars 2013

En första etta.

Räkneord är inte sexiga. Eller? Nå vi tar dem i rätt ordning och varför inte börja med ett, denna första dag i första månaden på året. Jo, mars är egentligen månad ett, varför tror du annars att september, oktober, november och så vidare heter just sjunde, åttonde, nionde? (I alla fall i den gamla romerska kalendern.)

En. Ett träd, men inte därför ordet står (!) här. Samma som räkneordet ett, som båda är två genus i tredje person, ej könsbestämda. Detta är utrum (som förut mest kallades reale). Eller n-genus. Räkneord, pronomen eller obestämd artikel enligt grammatiken. Gammalt ord med gemensam stam i germanska, men kan härledas ända tillbaka till sanskrit. Jämför till exempel med tyskans ein. Grundord som förekommer med en rad suffixer, -sam, -de, - hetlig, -veten och så vidare. Alla för att markera solitär, det vill säga en enda.
Enaren sa: För första gången har en inte enat en enda ensam en. Ej heller en ensemble eller en endaste ensling. Envar förstår.

Ett. Räkneord. Ordet är helt enkelt en variant på ordet en, för att passa alla t-ord. Neutrum genus. Eller t-genus.

Första. Från germanskans fyrist, egentligen ett superlativ till ordet förr (jämför med ordet furste - den som kommer först). Samma ordbildning som engelskans first

"Först kommer fursten, först efter följer resten av furstedömet."

blog100 - 038

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar