21 november 2016

Att skaka om verkligheten.

Tidigare i höstas översatte jag på uppdrag en mycket intressant rapport från ett forskningsprojekt kring jämlikhet och lärande i förskolan. Ett relativt omfattande uppdrag, men också mycket intressant. Hur pedagogerna och andra som arbetar på förskolan agerar, interagerar och lär ut påverkar barnens syn på sig själva.

Projektet heter Shaking the habitual, direktöversatt till svenska ungefär Skaka om det vardagliga. Det grundar sig i den värdegrund som finns sedan ganska länge för förskola och skola i Sverige, så det är inget nytt. Dock slår detta multinationella samarbete snabbt fast att det visserligen finns exempel på skolor som arbetar inkluderande i alla aspekter, men att de exemplen är alldeles för få. Så här står det i inledningen av rapporten:


"En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en
som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för
vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla
människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden

som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen... .
... För att skapa möjlighet för mer bildning, möjlighet till nya erfarenheter och

reflektion kring hur vi kan skapa en förskola som aktivt och medvetet arbetar på allvar med det
demokratiska uppdraget deltar vi nu i ett internationellt projekt, vid namn Shaking the habitual"

Är fel grammatik rätt?
Mitt arbete var stundtals lite knöligt. Förutom att det handlade mycket om fackliga termer, fanns i rapporten direkta citat från deltagare. Citat där svenskan är talspråksmässig och ofta inte grammatiskt korrekt. Dilemmat är ju om även felaktigheter ska översättas som de är finns stora risker att rapporten uppfattas felaktigt. I huvudsak handlade det om att göra texten språkligt korrekt, samtidigt som att citaten också är korrekta. 

Förutom detta är rapporten mycket intressant, även i ett mer överfört, symboliskt sammanhang. För att förändra och förbättra något måste själva strukturen och organisationen vara med på och aktivt stötta förändringen. Och du kan inte kräva förändring hos andra, utan att förändra dig själv. Eller som rapporten delvis sammanfattas:

Att delta i projektet har gett pedagogerna möjlighet att distansera sig från sin egen vardagsverksamhet, gett dem energi, mod och strategier för att förändras och bli handlingskraftiga. Kort sagt har de de fått redskap att inte bara omskaka sina egna men också kollegornas och vårdnadshavarnas ”habituals”.


Vill du veta mer om Texter, Metoder och Inspiration på novikmedia.se? Klicka i så fall här.

19 november 2016

Krafthämtning inför vintern.

Karpathos heter en favoritö i Medelhavet, dit vi åker ibland. Karpathos kallas också vindarnas ö och är en av de mindre öarna bland Tolvöarna (Dodekanesserna). Det är kargt där, men stränderna är bland de vackraste i hela Medelhavet.
Do you see me?
Nuförtiden har jag alltid kamera med mig på resor. Ibland min stora kamera, ibland en mer kompakt och behändig kompaktkamera. Så det blir lite gatufotografi även på dessa semestrar, även om det är den lite mindre kända versionen av gatufotografi då: Beachy style.

Det speciella med höstens resa är att vi på rekommendation från våra grekiska vänner var där absolut sista veckan på säsongen. Lugnare och mer avslappnat, men fortfarande varmt och skönt. Här några av mina gatufoto från oktober på Karpathos. Väl bekomme.
Evening profile

My beach

My shadow

Beach life

Evening at the beach

Waiting for transit

Where's everyone?

16 november 2016

Det som händer nu.

Det är svårt att avgöra vad som händer med svenska i framtiden. Det är till och med ibland svårt att veta vad som händer just nu. Dock finns en rad tendenser, varav flera blir tydliga när de påpekas.

Generellt sett förändras alltid ett språk. Vissa delar förändras långsammare, andra betydligt kvickare. Det enda som är säkert är att inget antagligen blir som förr (hur mycket än vissa personer påpekar att det var bättre förr - sic!)

Fem allmänna tendenser
I en enkel genomgång som Språkrådet gjort är det några huvudsakliga trender som sker just nu, dessa fem är: 

1. Engelsk inflytande. 
2. Större utrymme för andraspråkssvenska. 
3. Visualisering. 
4. Intimisering. 
5. Teknifiering.


För att ge några exempel på engelskt inflytande är det mest uppenbara dels låneord, dels kodväxlingar. Det senare är när anglosaxiska uttryck tas in i svenskan. Hit hör: Känna sig fri att... , Du är välkommen att... och Nu pratar vi...

Andraspråkssvenskan påverkan märks på flera vis, även om det inte gör det så ofta i skriven svenska. Svenskan är i grunden ett SVO-språk, där den naturliga språkföljden är subjekt - verb - objekt. Det är inte den största språkgruppen* och det märks när andragenerationssvenskar pratar. De har ofta en annan ordföljd och den satsbyggnaden börjar etablera sig inom vissa språkområden. Något annat som märks är utlämnandet av vissa ord som hjälper i klassisk svensk meningsbyggnad. Ofta försvinner i, och, det, med flera ord - ord som stödjer i syftningen, men som inte alls behövs i talat språk, eftersom betoningen och sammanhanget ersätter.

Visualiseringen handlar om att vi använder bilder alltmer och i detta sammanhang blanda grafiska element med text, ofta blir även texter grafik. Hit hör också akronymer, det vill säga förkortningar som blir egna ord: vabba är bra exempel. Förkortningen av Vård av barn blir till VAB, som verbifieras till vabba.

Intimisering handlar om en personlig förenkling av språket, där rikssvenska blir allt mindre viktigt. Användandet av svärord, slang, moderna förkortningar från sociala medier med mera hör hit.

När det gäller teknifieringen är den ganska tydlig när du tänker efter. För hit hör nya tekniska hjälpmedel, vars ordbruk ofta påverkas av varifrån (tekniska och geografiska områden) den nya tekniken kommer från. Ord som e-brev, chatt och sms (det senare har inte ens vokaler i sin stavning!) är sådana ord. Hit hör också språkuppfattningar genererade av automatiska språköversättningar, det är inte helt korrekt från början, men godtas ändå.

Läs mer om allt detta på Språkrådets sida (klicka).

*SVO-språkgruppen är den näst största med 43 procent av världens språk, störst är SOV-språken - 47 procent

Vill du veta mer om Texter, Metoder och Inspiration på novikmedia.se? Klicka i så fall här.

14 november 2016

Lär dig bra mobilfoto.

Härom dagen skrev jag om att skriva på engelska, i samband med en väns gatufotograferande. Nu är det så att även jag håller på med denna roliga, sociala och ytterst mänskliga genre. Och detta har gjort att jag även håller på med bild i yrkeslivet, bildligt och bokstavligt.

Yrkesmässigt är det kommunikation jag sysslar med, på många olika plan. Oftast skriver jag, men ibland är det bra att ha med kameran.

Kurs gatufotografi
Träffade Daniel Eliasson för några år sedan. En härlig Göteborgskille, som också är en mycket god fotograf. Inte minst glömmer jag aldrig en krogrunda i Amsterdam... men det var ju inte den jag skulle skriva om.

Tillsammans med Daniel skrev jag en lättillgänglig kurs i gatufotografi för Daily Bits of. I samband med det arbetet kom jag på att jag kan en hel del om komposition och grundläggande fotografi. Så idag utbildar jag också andra i till exempel iPhoneography. Bra för de som inte är så vana med stora kameror, utan mest använder mobilen. Det vill säga att ta bra bilder med sin smarta telefon, trots de begränsningar som finns med den. Bland annat har jag utbildat mina före detta kollegor på Sveriges Radio Sjuhärad hur de tar bättre bilder för webben, genom att göra bilden bra redan vid fotoögonblicket.

Tips porträttfoto
Ett exempel får du redan här. Vid porträttfoto: 
- Välj en relativt neutral bakgrund (så att inget stör motivet). 
- Ta din porträttperson och ställ hen ganska långt fram. 
- Nu går du relativt nära personen du ska fota (maximalt en tredjedel av avståndet mellan personen och bakgrunden).
På detta vis får du ett bra förhållande motiv - bakgrund, antagligen lite oskärpa i bakgrunden som gör att den inte stör motivet. Detta gör bilden mycket bättre än om du ställer personen direkt mot bakgrunden.

Du/ni har kanske behov av en enkel föreläsning för hur ni använder fotandet för sociala medier där du arbetar? Jag fixar det, hör bara av dig till mig så löser vi det.

Vill du veta mer om Texter, Metoder och Inspiration på novikmedia.se? Klicka i så fall här.

13 november 2016

Söndagsporträtt: Näsvist?

En bild jag tog redan i mars i år, utanför centralstationen i Göteborg. För tråkigt att en full kille trängde sig fram och skulle ta en bild av henne när jag började prata med henne efter jag tagit bilden. Hoppas hon inte tog allt för illa upp. #sundaystreetportrait #ssp
Pierced nose, gatuporträttGöteborg mars 2016
Pierced nose
Bilden är en i en rad gatuporträtt jag tagit de senaste åren, fler av dessa porträtt kan du se om du klickar här.

11 november 2016

Fjäder av en höna?

Det känns så onödigt att många blir upprörda när det gäller språk. Och det oavsett om det handlar om en konservatism eller radikalism (bevarande eller förändring). Det är oftast inte samma personer som irriteras över skapandet av nyord som blir arga över bristen på förändring. Summa summarum är det dock lika onödigt vilket som.

Ett språk förändras över tid, det vet alla som är insatta i språkhistoria. Faktum är att det går långsammare än vad många tror. Det är dessutom skillnad på användandet av enstaka ord (vilka är mer modebetonat) och språkkonstruktion. Enkelt utryck förändras användandet av ord snabbare än förändringen av språkbruket. Vissa ord kan hastigt och lustigt mycket plötsligt bara försvinna ur det allmänna språkbruket, medan sättet att uttrycka sig (till exempel meningsbyggnad och ordböjningar) har en tendens att vara mer seglivat.


Ingen kortlivad höna
Det är i detta sammanhang intressant att se diskussioner över det numera etablerade ordet hen. Det är ett genusneutralt ord, som kan ersätta han, hon, honom och henne på ett enkelt sätt. Skälet till att ordet finns är enkelt. Vi går mot en modernisering i språket, direkt kopplat till samhällssyn och umgängesnormer. Hen skapades för att motsvara dessa behov.

Dock används ordet i första hand av de som skriver mycket professionellt och inte så mycket i talspråk. Jag tror att det kommit för att stanna, men att transformationsperioden kommer att vara lång, eftersom just detta irriterar många och att det undviks i talspråket i många sammanhang.

Intressant är också att Språkrådet både accepterat ordet och gett en liten varning för hur det kan irritera:"Hen är ett könsneutralt pronomen som används på primärt två sätt: Dels används hen som ett alternativ till uttryck som han eller honvederbörande eller den i fall där könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller ska otydliggöras, som i exemplet Om en elev vill överklaga bör hen först vända sig till rektor. Dels används hen för att omtala personer som inte vill kategoriseras i grupperna "man" eller "kvinna".
Det finns inga språkliga hinder för att använda hen, men det är ett ord som ibland väcker irritation. I vilka sammanhang hen är lämpligt bör därför avgöras av kommunikationssituationen och de tänkta mottagarna. Om man skriver till mottagare där man bedömer att risken är att hen tar alltför mycket fokus från texten, så kan andra könsneutrala strategier väljas i stället..."

Export av språkbruk
Att ordet hen är här för att stanna är det ingen tvekan om, behovet av ordet är mycket stort och i och med att världen fortsätter att förändras finns inget som säger att att behovet skulle vara mindre i framtiden.
En kvalificerad gissning att i allmänt ordbruk är hen mer vanligt än han och hon först om sisådär 50 år. Avancerade förändringar i språket tar ofta minst tre generationer - enligt mormorsteoremet. Mer om det kan du läsa här (klicka).

Tillbaka till debatten om hen är bra eller inte. För det är intressant att detta ord och sättet att använda det faktiskt exporterats, i första hand till de andra nordiska länderna. 
"Den svenska debatten om hen inspirerade till liknande diskussioner i flera länder. Men där handlade de främst om behovet av ett könsneutralt pronomen. I norskan används nu hen, i danskan høn och i isländskan hán."

Hönan en förolämpning?
Och hur är det nu med detta att många pratar om en höna, när det gäller ordet hen? Ja det har naturligtvis med att engelska ordet hen betyder just höna, men det är också ett manligt diminutivt (nedlåtande) sätt att förminska de kvinnor som förespråkar användandet, eftersom ordet syftar på en höna som kvinnlig varelse och därför mindre kunnig. Så använder du ordet på det viset omedvetet, är det kanske dags att medvetandegöra dig själv för hur språket har en tydlig genus-dimension. Men den diskussionen tar vi i ett annat inlägg...

Läs mer om språklig förändring hos Språklådan (klicka).

10 november 2016

Writing, keep on walking.

Gatufoto, Mats Alfredsson
Streetwalk Chicago
Skriver gör jag på två språk, fotograferar jag är det på ett universellt, mänskligt "språk".
Gatufotografi (street photo) är att med din kamera dokumentera människor och deras liv i en urbana miljö - allt det som människan skapar, påverkar och förändrar. Det handlar om att direkt och nära skildra vår egen vardag.


Gatufoto tycker i alla fall jag är det ultimata fotograferandet, eftersom gatufotografen måste vara beredd på att vad som helst kan hända. Det gäller bara att vara beredd på det. 


Jag började med gatufoto eftersom det är en naturlig fortsättning på det jag alltid gjort - fotograferat människor. Skillnaden nu är att jag inte känner de jag tar bilder av och att det ofta sker för mig nya kända miljöer. Och jag började med detta eftersom jag lärt känna en av Sveriges absolut bästa i genren, Mats Alfredsson.

Windy city
Under hösten 2015 kom min Mats första gatufotobok ut, Streetwalk Chicago. Det är en stad som han besökt många gånger och som jag hade nöjet att besöka tillsammans med honom under Thanksgiving-helgen 2015. 
Dedikationstext - översättning
På försättsbladet på min kopia
Nå. Jag har de senaste åren samarbetat med Mats yrkesmässigt, när jag gjorde ett uppdrag tillsammans med Mecka Reklambyrå (som Mats är VD för). I samband med att boken tog form bad han mig att översätta förordet till den. Mats var specifik i hur han ville ha texten, Samma känsla som i hans svenska grundtext. Reklamlik, med korta meningar, men också känslosam och personlig. Hur det gick? Bra, tycker jag.

Texter på engelska
Jag har levt med engelskan i mer än 2/3 av mitt liv. Under en period (25 år) var nästan alla böcker jag läste på engelska, både brittisk och amerikansk. Idag är det mer hälften vardera.
Jag har också skrivit mycket på engelska, i arbetet och privat. Sammantaget gör det att jag dag inte bara översätter mellan språken, utan även skriver copy direkt på engelska (som i fallet med det tidigare samarbetet med Mecka - The Reliable Deal)


Nästa inlägg mindre om text och mer om bild - om mitt fotograferande och om hur det tagit mig än längre i mitt yrkesliv


Vill du veta mer om Texter, Metoder och Inspiration på novikmedia.se? Klicka i så fall här.

8 november 2016

Miljö som inspirerar.

Yrkesmässigt arbetar jag för många skiftande företag och verksamheter. Det bästa med mitt jobb är att jag dels ständigt får lära mig mer om helt nya saker, dels kan inspirera andra genom att tillföra min kompetens. Även om det inte alltid bara är produktion av ord jag sysslar med.


För en tid sedan fick jag i uppdrag att fotografera och skriva om ett uppdrag som Svensk Växtmiljö i Borås genomfört. Materialet jag producerade användes sedan till att skicka ut e-brev för att få nya kunder.

Svensk Växtmiljö har många intressanta kunder, som alla förstår nyttan av att ha levande växter i sin arbetsmiljö. Bland kunderna finns Partille Arena, Gothenburg Horse show och Ellos i Viared


Detta är del av texten jag skrev:
"När du vill skapa bättre förutsättningar för din butik, ditt kontor eller din reception är levande växter alltid fräscht, trevligt och en klok investering. Förutom att miljön blir vackrare och mer inbjudande rent mänskligt sätt, syresätter växterna dina rum och skapar bättre luft för alla där. Dessutom känns rum med vackra krukväxter i professionell storlek lättare och mer avslappnade att vara i - vilket i sin tur skapar både en bättre arbetsmiljö för medarbetare och en inbjudande känsla för kunder."

Roligt att jag också kunde tillföra lite av min fotokompetens, då bilder jag tog på Ellos nya reception (som invigdes i somras) användes i e-brevet.

Vill du veta mer om Texter, Metoder och Inspiration på novikmedia.se? Klicka i så fall här.