27 januari 2016

Kommunikation då och nu.

Bild: Majblomman
Kommunikationen förändras, mest markant är det som hänt inom sociala medier. Eller rättare sagt vad sociala medier för med sig och skapar för förväntningar.

Det handlar om en förändring som kanske delvis är en chimär. För delaktigheten och interaktionen av idag är kanske inte mer demokratisk, reell eller praktisk än den var förr, när vi inte hade sociala medier. Men den upplevs med dem som mer direkt och betydelsefull. Och den känslan, upplevelsen är dagens unga inte beredda att ge upp.

Exempel 1.
Jag var för första gången på ett möte i Göteborg hos en förening jag varit inbjuden till under flera år. Tyvärr ett av de tråkigaste månadsmöten jag varit på under mycket lång tid. Och förklaringen är ganska enkel: Det var ett klassiskt möte, där de allra flesta i salongen (kanske 80 personer?) mest satt stilla och lyssnade när någon annan pratade. Det var mötesordförande som öppnade mötet, det var några grupper som redovisade sitt arbete och det var föredrag. Det var fikapaus, inklusive tävling i bilder som folk hade tagit med sig och det var ett föredrag till. Ja, du som varit på medlemsmöte av denna typ förstår vad jag menar.
Det huvudsakliga i min kritik är att mer än 90 procent av alla med på mötet var helt passiva, sa inte ett ord och kanske bara pratade under pausen i mitten, men då mest med sina närmaste vänner. Jag har sällan känt mig så utanför på ett möte. Och så uttråkad.

Exempel 2.
Så hörde jag dagen efter en intervju på radio, nu när barnhjälporganisationen Majblomman släppt designen för årets version. Det var en ansvarig person som berättade om arbetet med att ta fram färgerna. Det var dels ett interaktivt arbete på deras webb, där i huvudsak barn med ett digitalt verktyg kunde skapa sin egen blomma av ett antal färger. Sedan lämnades förslagen in och besökare på webben fick chans att rösta om bästa förslag - som sedan blev årets variant av Majblomma. Klicka för länk till Majblomman.

Den stora skillnaden på ovanstående två "skeenden" (mötet, respektive arbetet m Majblomman) visar på gammaldags kommunikation gentemot modern. För idag är dialog viktigare än monolog, aktiv diskussion viktigare än passiv konsumtion och skapande delaktighet viktigare än att passivt titta på. Det vet alla unga, men jag undrar om alla äldre ens förstått.

Detta beteende - till stor del beroende på hur vi idag mer interaktivt använder till exempel sociala medier och internet - är redan etablerat. Och den som inte anpassar sin verksamhet, riskerar att hamna... tja, på tippen.

11 januari 2016

10 långa veckor kort.

Vissa år är det upp till hela 14 veckor långt. I år bara tio. Det handlar om oxveckorna. Och de börjar idag,

Oxveckor är en längre sammanhängande period av veckor (efter helgveckor), som alla är normala - dvs inte innehåller några lediga dagar eller "aftnar". Oxveckor är veckor du måste arbeta alla dagar, efter en helgperiod. Som längst på vinter/vår 14 veckor. I år är det bara 10 veckors oxveckoperiod (11/1 - 20/3), eftersom påskveckan kommer extra tidigt i år.

Oxveckor enligt Institutet för Språk och Folkminnen (klicka).

6 januari 2016

13:e dagen eller 12:e?

På svenska Trettondedagen, men på engelska "Twelfth night". Vad är rätt?

Trettondedagen är flera olika saker traditionellt i Sverige. Mest känt är att det är dagen då de tre vise männen kom fram till det nyfödda Jesus-barnet. Och förklaringen till engelskans 12 nätter är enkel. Vi räknar ju jul på olika vis och eftersom juldagen är jul för de allra flesta kristna runt om i världen (inte Julafton) blir det helt enkelt 12 dagar till då de tre vise männen kom fram.

Nu är Trettondedagen (eller Trettondagen) inte bara en från början kristen tradition och firande. Men firandet av julen har inkorporerat mycket annat från vårt gamla midvinterfirande, så just på Trettondagen är det enligt tradition även dagen för de döda att återvända (efter helgfirandet) till sina gravar (Farängladagen) och för alla unga att ha gille.

Det är också denna helg som de ortodoxa kristna firar jul, bland annat eftersom de grundar förläggande av jul (Kristi födelse) på en något annorlunda kalender.

Läs mer om Trettondedagen hos Institutet för Språk och Folkminnen.

5 januari 2016

Ögonblick.

Fyra från Chicago, två från Indianapolis. Dessa två städer är i grunden mycket olika, även om de ligger mindre än fyra timmars bilresa från varandra i Mellanvästern. Och även om Indy är mer hemma, är Chicago mycket mer häftig att fota i.

Bilderna kommer alla från mitt Instagramkonto @GunnarFNovik.
Standing on bridge
Stopping for a pic

Glass bricks, red passing
Service interlude 2

Company of five
No socks