6 juli 2012

Nymerskapandeord.


Sommar. Då ska jag vill tillåta mig att vara lite mer slapp, även vad gäller tolerans av ord? Nåja, intressant är ändå det mycket stora intresset för nyord, det vill säga ord som både är nya rent tidsmässigt och nyskapande. Tre "goda" exempel följer här.

Busodla. Julimånads nyord hos Språkrådet. Ett ord som speglar en av de viktigaste trenderna i samhällsutvecklingen, det vill säga den moderna urbaniseringen som gör städerna starkare på bekostnad av "junk space" - landet. Att odla har gjorts så länge vi har varit bosatta och inte nomader. Att busodla är inte det minsta intressant på landet, men i stan ett begrepp som visar på rebellen mot stadens gråhet. Kika mer hos Språkrådet om detta. Busodla.


Nätvrede. Jämförs enklast med engelska ordet roadrage - oresonligt ilska på vägar, oftast som förare av bil. Nätvrede syftar på motsvarigheten på diverse hem-, nyhets- och chatsidor på internet. Här vore det enkelt att istället använda den anglosaxiska varianten netrage, men när det finns fullgoda svenska alternativ är det bättre. Nätvrede.


Mästaspel. En blandning av orden bästamästare och mesta. Fick av en före detta kollega en bild från Borås Tidning, som visade en för hastigt hopsatt förstasidespuff. Finns en del fel i texten här (!), intressantast är bristen på ett i ordet mästarspelet. Blev bra och framförallt ett ord som säger mycket om hur Spaniens landslag i fotboll spelar. Mästaspel.