21 september 2012

Buss på dig.

En del ord är bara så användbara. Hopsatta av få fonem är de lätta att använda både för den ena och den andra samt för än fler betydelser. Buss är definitivt ett av dessa mångtydiga ord.

Buss är ett ord som inte bara låter bra, det kan också användas på massa vis. Bara i SAOL finns flera betydelser med ordet buss som stam:
1. Som i sjöbuss eller vara buss med någon. Gammalmodigt för god vän/kamrat. Detta ord användes idag mest i uttrycket att vara bussig.
2. En buss - ett stycke tuggtobak.
3. En buss du åker i. Ett motorfordon, från början omnibus, latin för alla.
4. Buss på. En interjektion för att till exempel bussa en hund på någon?
5. Att bussa. Att förse axellager med rörformigt foder. Ordet bussning används idag för flera olika saker inom mekanik och lager. Glidlager, skyddslager osv. Egentligen samlingsord som blivit lite väl allmänt i utnyttjandet.

Sedan finns en direkt koppling till ordet puss. Engelskans buss ljudlig puss/kyss och svenskans puss har förmodligen båda sitt ursprung i fornnordiskans koss. I engelskan finns dessutom både orden cosset och kiss med liknande betydelse och ursprung.

Passar väl då att denna regniga fredag, göra avslut på jobbet och utropa: Buss på!