7 juni 2014

Att snurra medsols...

Vissa frågor är knöligare än andra, trots att de handlar om något som du och jag upplever dagligen. För som svensk i till exempel Australien kan det bli svårt att svara på frågan åt vilket håll solen går. Går den medsols?

Språket påverkas alltid av den omgivning som utövarna finns i. Både avseende kultur och rent geografiskt. Medsols (kan ju också heter medurs) är faktiskt ett mycket bra exempel på detta.


Fysikaliskt och kulturellt krockar frågan i ingressen rejält i det svenska sinnet. Det som på svenska heter medsols heter till exempel på engelska clockwise (enligt klockan). Med ett riktigt bra skäl till det. För söder om ekvatorn är ju medsols istället counter clockwise på engelska (tvärtom mot klockan). 
Naturligtvis har det med att när svenska uttrycket för detta skapades var vi inte vana att tänka att solen kan tyckas gå runt oss på annat vis än just medsols. Hade uttrycket kommit idag hade det antagligen hetat något annat.

Det är inte heller så vanligt i språk att använda den svenska lösningen till vad som är "snurra höger eller vänster". Precis, förekommer bara i länder som ligger på norra halvklotet, relativt långt norrut.

När dök då uttrycken medsols och motsols upp i svenskan? Läste nyligen en enkel forskningsfråga i Forskning och Framsteg; vilket håll snurrar en medsols på på södra halvklotet? En fråga som inte helt lätt besvarades

Malin Petzell vid Göteborgs universitet forskar om bantuspråk och talar swahili. Hon har hittat orden för medurs och moturs i en swahiliordbok: kisaa och kinyume saa. Men hon har aldrig hört begreppen i naturligt tal, och sökningar på internet ger inte heller några träffar.
Hennes diskussioner med andra forskare tyder på att begreppen medsols och motsols kom in i svenskan under mitten av 1800-talet och är unika för nordiska språk. På tyska, franska, japanska och nederländska använder man – liksom på engelska – klockan som referens, och på bosniska talar man bara om ”åt höger” och ”åt vänster”. Men Malin Petzell betonar att hon inte kan svara för alla världens språk.

Förresten. Den som funderar mer på tid, väderstreck och solens skenbara rörelser (egentligen jordens rörelse i förhållande till solen) kan läsa mer om det här, hos SMHI.
#blogg100 - 099

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar