23 juni 2014

Miss vilket som.

Att inte förstå att vi alla hänger ihop är att ha missförstått det hela. Likaså att skylla något mot ett speciellt kön, sexuell läggning, ras, ursprung eller kulturell tillhörighet. Det är att inte se helheten...
Märkligt nog hänger misandri och det något vanligare uttrycket misogyni ihop. För utan det ena, inte det andra. Egentligen hänger det mer ihop med hat, än med ett visst kön. För den som hatar någon av ett visst kön har inte förstått att människor är vi alla och utan den ena, inte heller den andra.


Misandri. Manshat eller -förakt. Hopsatt av grekiskans miso- med betydelsen hat och andro som betyder man.

Misogyni. Kvinnohat eller -föraktHopsatt av grekiskans miso- med betydelsen hat och gyne som betyder kvinna.

Genus. Kommer från latinets genus med betydelse ras, familj, sort, rang, ordning eller art.
#blogg100 - 115 på övertid

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar