24 juni 2014

En fis för mänskligheten.

Ursäkta rubriken ovan. Möjligtvis kan jag skylla på min fåniga och lite enfaldiga manliga humor. Men jag slår ändå vad om att detta inte är sista gången du sett den förkortningen på ett partis egenskap i svenska rubriker. Ska vi säga... runt månadsskiftet augusti/september blir förekomsten mest frekvent?

Det är nämligen så att flera instanser slagit fast att den mest korrekta genitivformen på förkortningen Fi (Feministiskt Initiativ) är just Fis. Till exempel har Institutet för Språk och Folkminnen förklarat denna ordform som mest lämplig, likadant har både Mediarådet och TT gjort. Och en kort text om detta kan du läsa här.
#blogg100 - 116 på övertid

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar