30 juni 2014

Läsa för att lära.

Att kunna ta till sig ord är mycket viktigt. Till exempel visar nästan all pedagogisk forskning att viktigast i grunden för lärande är förmågan till att kunna läsa. Kanske tycker du att detta låter övertydligt, men om det vore så, varför satsas inte mer på läsande i skolorna?

Här finns en text från Specialpedagogiska Skolmyndigheten som bara är ett par år gammal. Ett citat:
Att läsa och skriva är färdigheter som påverkar hela livet. Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer höga krav på förmågan att kunna läsa, skriva och värdera olika texter.
Att kunna dels läsa, dels förstå och ta till sig en text innebär andra färdigheter, bland dem problemlösning och förmåga till att hitta nya, kreativa idéer. Dett är något som till exempel en större studie i finland visade redan 2003. Då kunde professor Pirjo Linnakylä vid Jyväskylä Universitet slå fast att elevernas attityd till att gå i skolan och till fortsatta studier påverkas också positivt av tidningsläsning. Det vill säga; den som redan tidigt lärt sig att läsa har ett stort försprång från de andra, eftersom de har förmågan och vilja att fortsätta lära. Mer om denna undersökning kan du läsa genom att klicka här.

Hur lär sig barn?
Här kommer trickfrågan nummer ett, vilken är bästa metod att lära barn att just läsa? Och svaret är tyvärr inte så enkelt. Det har nämligen visat sig att det är olika för olika barn. Viktigt är dock att inlärningsfasen (för att knäcka koden till hur en läser) ska innehålla en strukturerad genomtänkt pedagogik där bland annat vi måste lära barnen sammanhanget mellan språkljud och bokstäver. Det vill säga sammanhanget mellan det talade och det skrivna språket. Mer om detta kan du läsa här.

Som förälder kan jag bara ge ett råd: Lär ditt barn läsa, antingen själv eller med andras hjälp. Den läskunnige är den som besitter det framtida samhället
#blogg100 - 122 på övertid

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar