10 juni 2014

Hänger du med?

Världen förändras och vi med den. Eller är det egentligen tvärtom? Oavsett vilket måste den som vill hänga med i förändringen ständigt lära nytt. Här några intressanta exempel (ord) som visar på denna samhälleliga förändring.

Cisperson eller cis. Enligt Institutet för Språk och Folkminnen: En cisperson är någon vars biologiska, juridiska och sociala kön alltid har hängt ihop enligt rådande samhällsnorm. Förenklat är en cisperson motsatsen till en transperson. Cis är latin för på samma sida, språkmässigt är det ett motsatsord till latinets trans. Viktigt att komma ihåg är dock att cis inte är direkt kopplat till sexualitet att göra. En homosexuell person kan mycket väl vara cis.

Precis som många andra nyord finns delvis olika tolkningar/förklaringar av ordet. Ovanstående är den mest använda.

Gentrifiering. Social förändringsprocess i till exempel en stadsdel av större stad. När människor av en högre socioekonomisk samhällsklass flyttar in och tar över ett område. Kommer från engelskans gentry, som ungefär betyder herrskapsklass. Haga i Göteborg, Prenzlauer Berg i Berlin och Soho i London är bra exempel på gentrifierade stadsdelar. De som tidigare tillhörde de utslagna, de lägre klasserna och som numera är direkt "fina" att bo i.

Oenolog. Främmande ord som i takt med det ökande vinintresset fått allt starkare fäste i Sverige. En oenolog är en person som kan mycket eller forskar om vin och dess tillverkning. Oenologi är då (vetenskapen om vin) eller läran om vin och dess tillverkning. Har förekommit en diskussion huruvida ordet ska stavas med ö, e eller oe på svenska och numera (finns i SAOL) är det just oenologi som gäller som stavning. Skål!
#blogg100 - 102 (övertid)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar