27 januari 2016

Kommunikation då och nu.

Bild: Majblomman
Kommunikationen förändras, mest markant är det som hänt inom sociala medier. Eller rättare sagt vad sociala medier för med sig och skapar för förväntningar.

Det handlar om en förändring som kanske delvis är en chimär. För delaktigheten och interaktionen av idag är kanske inte mer demokratisk, reell eller praktisk än den var förr, när vi inte hade sociala medier. Men den upplevs med dem som mer direkt och betydelsefull. Och den känslan, upplevelsen är dagens unga inte beredda att ge upp.

Exempel 1.
Jag var för första gången på ett möte i Göteborg hos en förening jag varit inbjuden till under flera år. Tyvärr ett av de tråkigaste månadsmöten jag varit på under mycket lång tid. Och förklaringen är ganska enkel: Det var ett klassiskt möte, där de allra flesta i salongen (kanske 80 personer?) mest satt stilla och lyssnade när någon annan pratade. Det var mötesordförande som öppnade mötet, det var några grupper som redovisade sitt arbete och det var föredrag. Det var fikapaus, inklusive tävling i bilder som folk hade tagit med sig och det var ett föredrag till. Ja, du som varit på medlemsmöte av denna typ förstår vad jag menar.
Det huvudsakliga i min kritik är att mer än 90 procent av alla med på mötet var helt passiva, sa inte ett ord och kanske bara pratade under pausen i mitten, men då mest med sina närmaste vänner. Jag har sällan känt mig så utanför på ett möte. Och så uttråkad.

Exempel 2.
Så hörde jag dagen efter en intervju på radio, nu när barnhjälporganisationen Majblomman släppt designen för årets version. Det var en ansvarig person som berättade om arbetet med att ta fram färgerna. Det var dels ett interaktivt arbete på deras webb, där i huvudsak barn med ett digitalt verktyg kunde skapa sin egen blomma av ett antal färger. Sedan lämnades förslagen in och besökare på webben fick chans att rösta om bästa förslag - som sedan blev årets variant av Majblomma. Klicka för länk till Majblomman.

Den stora skillnaden på ovanstående två "skeenden" (mötet, respektive arbetet m Majblomman) visar på gammaldags kommunikation gentemot modern. För idag är dialog viktigare än monolog, aktiv diskussion viktigare än passiv konsumtion och skapande delaktighet viktigare än att passivt titta på. Det vet alla unga, men jag undrar om alla äldre ens förstått.

Detta beteende - till stor del beroende på hur vi idag mer interaktivt använder till exempel sociala medier och internet - är redan etablerat. Och den som inte anpassar sin verksamhet, riskerar att hamna... tja, på tippen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar