7 mars 2013

Ge fyr.

Jo jo. Efter tre kommer fyra. Fyra som i kvadrat eller elda. Inte lika svårt att säga idag som förr.  Fast förr var de bättre på att använda gamla ord. Precis som vi moderna människor är som gjorda för moderna ord. Men varje nytt ord har en historia...

Fyra. Ibland undrar man hur svenskar förr kunde uttala sina ord, fast vi får komma ihåg att gammal stavning 
inte alltid överensstämmer med dagens regler för uttal. Nå, fyra hette under fornsvensk tid fiurir. Ett gammalt indoeuropeiskt ord, du kan jämföra med tyskans vier och engelskans four

Fyra. Att skjuta till exempel en kanon, jämför med avfyra. Detta ord har en helt annan bakgrund än räkneordet. Kommer från lågtyskans füren. Samma härledning finns i ordet fyr (anläggning som visar ljus i havsbandet), fast det är förkortat från fyrtorn


Fjärde. Ordningstalsord. Från fornsvenskans fiærþe, vet man att fornsvenskans ord för fyra var fiurir kan du också förstå hur ordningstalet kunde gå från fyr- till fjär-.

Ordet kvadrat kommer från latinets quadratum, som innebär fyra sidor. Samma grundord finns i svenskan i många varianter, bland dem kvader, kvarter, skvadron, kader och eskader. Fyra sidor är grundidén i alla dess ord.

Kvarter. En rad svenska betydelser. Från volymenhet via månens faser till stadsdel. Men alla ord hänger ihop med latinets quartus, fjärdedel. Även ordet kvart har samma ursprung, en fjärdedel.

"Skvadronen ska förläggas i rätt kvarter. Där kan de kvarta en kvart eller så. Sedan, klockan fyra, hjälper de fyra längsta fyrarna artilleristerna. Att fyra av, alltså! Marsch, ett, två, tre, fyra..."

Tidigare räkneord hittar du 3. här, 2. här och 1. här.

#blogg100 - 044

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar