30 mars 2013

Förmedla sfärisk kultur.

Ha. Rubriken är förrädisk. Och du som hatar fotboll kan lämna nu. Eller kanske inte. För här följer några intressanta förklaringar.

Idag är det årspremiär för Allsvenskan i fotboll. Förväntningarna är höga, många känslor står på spel och det kommer att skrivas spaltkilometrar om det som många inte kan klara sig utan, men som en faktisk majoritet i Sverige inte bryr sig så mycket om.
Låt spelet börja...

Fot. Gemensamt germansk ord, men släktingar i alla indoeuropeiska språk. Fornsvenskan fotr

Boll. På fornsvenska faktiskt balder, samma som asaguden Balder - son till Oden och Frigg. Fast inte nödvändigtvis syftandes på guden. Samma ursprung som engelskans ball och tyskans ball.

Plan. Betyder från början jämn yta, från latinets planum.

Spel. Över fornsvenskans spil eller spel, från lågtyskans spil (jämför med tyskans spiel). Samma urbetydelse som suffixet -lek, nämligen livlig rörelse. I övrigt okänt ursprung

Glädje. Från fornsvenskans glæþi. Substantiv ur adjektivet glad (klar, skinande, blank).

Match. Svensk betydelse tävling, men kommer från engelskans match, med ursprungsbetydelse som engelskans like och make. Förstår vi bättre när vi använder ordet att matcha någon i klädväg, som ju betyder att likna eller att passa tillsammans med. Även släkt med svenska orden maka och make.

Förlorare. Bildat på lågtyskans vorloren, som egentligen betyder förlorad, möjligtvis fördärvad.

Vinna. Från fornsvenskans vinna, med egentlig betydelse göra, utföra, rå med, orka eller hinna. Från ett gemensamt germansk ord, med betydelsen att arbeta, anstränga sig
Vår moderna betydelse kommer egentligen från samma germanska ord med förledet ge-, det vill säga gewinnen. Jämför med fornengelskans gewinnan som blivit moderna engelskans win.

Åsså dagens clou. Från 2003 skriver liberale skribenten "Sander" (Nils-Eric Sandberg) om sport, våld och reformer i Läkartidningen. Rolig och också tänkvärd. Väl bekomme.

#blogg100 - 068

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar