27 mars 2013

Sju sjuka sjuksköterskor.

Räkneorddags igen. Dags för språkövning. Att kunna säga sje-ljud korrekt. För efter sex kommer sju. Nu.

Sju och sjunde är så kallade magiskt tal, sammanhängande med vårt sätt att räkna tiden. För att kunna beskriva ett år kom sumererna på att dela upp året i 52 sju-dagarsperioder (veckor). Sedan dess är talet sju mystiskt, kanske till och med "magiskt". 
Själv tänker jag alltid på I Bergmans film Sjunde inseglet - del av slutet för oss alla enligt gammalbiblisk tro. 


Sju. Fornsvenskans siu. Samma härkomst som tyskans sieben och engelskans seven. Troligtvis gemensamt indeuropeiskt ord som även gett latinets septem. Ja, det känner du igen! I till exempel september, septett och septennium (sjuårsperiod). 

Sjunde. Räkneord, direkt härlett från ovanstående sju, från latinets septem


Sjuk. Fornsvenskans siuker (därav äldre uttryck att vara sjuker). Äldre germansk stam. Trots likstavighet har det inte det minsta med talet sju att göra. "Sjukt, va?"


Septett. Ensemble eller grupp om sju personer. Oftast musikaliskt. 


Inte bara är talet sju "magiskt". På svenska finns dialektalt sett flera sätt att uttala sje-ljudet i sju, vilket föranleder tungvrickande talövningar - som gudskelov inte längre anses vara de bästa av pedagogiska hjälpmedel. Till exempel: 
"Sju sjösjuka sjömän sköttes av sju sköna sjuksköterskor" eller 
"Sju sjösjuka sjömän sköttes av sjuttisju sköna sjuksköterskor på det sjunkande skeppet Shanghai". 
Båda fungerar på utländska besökare, för att de ska "förstå" hur svårt svenska är. Representativt för komplexiteten i vårt språk? Inte riktigt, va.

#Blogg100 - 064

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar