10 mars 2013

Stora storlekar på orden.

Tre stora ord denna senvintersöndag. Vackra, självständiga och viktiga. Men med fler betydelser än vad du kanske från början anat?

Stolt. Från fornsvenskans stolter, men flera liknande betydelser - ståtlig, skön, framstående, fin och stolt. Engelskans stout (stark, tjock, modig) har troligtvis samma härledning, från mellantyskans stolt och holländskans stout.

StormStormber i fornsvenska - kraftigt oväder. Även äldre betydelse oväsen, strid och anfall. Finns både i engelska storm och tyskan sturm. Förr även vardaglig betydelse av hög hatt, kort för stormhatt

Stoisk. Självbehärskad och karaktärsstark. Stoisk härstammar från stoicismen, en filosofisk riktning i antika Grekland som strävade efter att fullständigt behärska onda störningarna i själslivet. Ordet kommer ursprungligen från grekiskans stoa, som betyder pelarhall. Det är nära besläktat med orden stol, stod och stör.

"Med stoiskt lugn möter jag stormen som en istadig stod. Stolt är jag, trots stormtruppernas anstormning. Ett oväder är över oss, men som stoikern i mig påkallar lugn. En del kallar mig både tjockhudad och modig. Jag kallar det stolt."

#blogg100 - 047

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar