28 mars 2013

Skär sig lite?

Idag är det Skärtorsdag. Och i morgon kommer världens tråkigaste dag - långfredagen. Tänk att det var helt omöjligt att få göra eller ens kunna göra något roligt dessa dagar - förr i tiden. För att skära sig är ingen barnlek, liksom.

Denna dag är den där Jesus sägs ha delat den första nattvarden. Det är den rena dagen i påskveckan. Ordet Skärtorsdag sägs komma från att Jesus tvättade sina lärjungars fötter före måltiden. Det är också den dagen då det sas att häxorna flög till Blåkulla för sin sabbat med djävulen.
Ordet torsdag har dock inget med vare sig kristendom eller häxor att göra, utan är ett arv från förkristna tiden i Sverige. Ett dån från forntiden rent utav.

Skär. Inte bara verbet att skära någon, med till exempel en kniv. Nej ordet skär har en betydligt mer allvarsam sida. Ordet har flera betydelser; 1. ren, jungfruelig. 2. ljusröd, rosa. 3. klippa, holme. 4. skarp kant, egg.
Det är den första betydelsen som finns i ordet Skärtorsdag. Fornsvenskans skær. Besläktat med likabetydande skir. Och därmed samma rot till ordet skina. Verbet skära har som ursprungsbetydelse att rena. Att gå genom en skärseld betyder alltså egentligen att rena sig genom prövning.

Tor. En av våra asagudar. Även kallad åskguden. Han som åkte i sin vagn och strider bland molnen med sin hammare Mjölner.
Roligast användningen är i det gamla ordet tordön (väldigt dån/åska), som kommer från fornsvenskans þordyn. Samma ord som i engelskans thunder, danskans torden och forndanskans tordun

Tor har kanske mer med jul att göra än påsk. Tors vagn drog nämligen av två bockar (Tanngjostr och Tanngrisnir) som idag troligtvis symboliseras av våra julbockar.


Torsdag. Fornsvenskans þorsdagher. Vet du att Tor hette Donar på forntyska, förstår du varför torsdag heter donnerstag på dagens tyska. 
Att just torsdag blev Tors dag beror på en överföring från latinet. I Rom var denna dag Jupiters dag dies jovis (Jupiter är den romerska åskguden). Det hörs än på till exempel franska, där torsdag heter jeudi.

#blogg100 - 065

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar