25 mars 2013

Orda bildande.

Att associera är en bra hjärnövning. Det hjälper höger och vänster hjärnhalvor att samarbeta bättre. Och du lär dig att komma ihåg saker. 

Jag som i hela livet varit fascinerad av bilder och "nuet" dessa bilder beskriver delar gärna med mig. I mitt subjektiva tolkande. 
Hur tolkar du?


Värme
Utbrytningsförsök
Kompromisslös
Stolthet
Klunga


Tidigare bildord hittar du här.
Och. Alla bilder är mina egna, © Gunnar FN. Och som kreatör värnar jag om min inkomstkälla. Du kan få använda bilderna, men endast om du frågar först...

#blogg100 - 062

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar