19 mars 2013

Historisk rekonstruktion.

En av historiens mest kända affischer är skapad av J Howard Miller. Många tror att denna affisch kom till för att locka kvinnor att arbeta under arbetskraftsbristens tider under andra världskrigets USA. Detta är dock till största del en efterhandskonstruktion.
Originalet


Affischen här bredvid är en av västvärlden mest kända, och historien förtäljer:
"Det var brist på arbetskraft under krigstiden i USA, eftersom många män var upptagna med kriget. Då började industrin och myndigheter med att uppmana unga kvinnor att arbeta inom industrin, så att mängden krigsmateriel aldrig skulle sina."

Det är bara det att hela den historien är en efterhandskonstruktion, tillkommen under 80-talet. I själva verket är affischen från början endast att användas inom en industrikoncern - Westinghouse. Det till och med står på affischen när den var uppsatt, mellan 15 och 28 februari (1943). 


J Howard Miller anlitades av Westinghouse för att göra sammanlagt 42 olika affischer, varav denna var en av dem. Vardera affisch sattes upp på fabrikerna under en 14 dagarsperiod. Syftet med projektet var att höja moralen, minska frånvaron och att minska risken för konflikter på arbetsplatserna. Det vill säga, affischerna var inte till för att locka fler kvinnor till industrin, utan för att få de som redan arbetade inom fabriken att arbeta mer. Under 1980-talet "återupptäcktes" affischen och börjades använda som symbol för kvinnlig kraft och förmåga - till stor del inom feministrörelsen.
En som tydligt använt sig av del av budskapet är president Barack Obama, för sin kampanj "Yes, we can!" inför presidentvalet 2008. Och det finns idag mängder av affischer, foton, med mera som alla inspirerats av den första affischen. Här kan du se ett axplock av dem.
Oh, just ja. En av de mest intressanta är den blåa i botten, skapad av svenska kristdemokraternas ungdomsförbund. Att ta en av feminismens viktigaste bilder och göra den till ett budskap emot kvotering till kvinnors fördel - kan nog anser lagom provocerande...

#blogg100 - 056
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar