20 mars 2013

Jämna dagar, jämna nätter.

Aaaah. Äntligen. Ljuset segrar (om än bara för ett halvår). 
Och det bara för att min bror Bengt har namnsdag i morgon. Hans dag är nämligen första dagen då dagen är längre än natten. Jo, första dagen efter vårdagjämningen.

Vårdagjämning. Enligt  astronomerna inträffar årets vårdagjämning mer eller mindre exakt 11.02 på förmiddagen 20 mars. Den är per definition när solskivans centrom passerar himmelsekvatorn, en tänkt skiva som ligger rakt ut från jordens ekvator. Man kan också säga att det är när jordens lutning gör att solen mer belyser norra halvklotet än södra. 
Enkelt uttryckt - solen syns under mer tid än när den inte gör det, för oss på norra halvklotet. SMHI förklarar det riktigt bra här

Bengt. Min bror. Eller en farbror. Även en god vän. Och många andra, eftersom det är rätt många som heter just Bengt. Namnet kommer från latinets Benedictus, som betyder den välsignade. För länge sedan stavades det Benkt i Sverige, men det är inte så vanligt nuförtiden.

Ljus.  Elektromagnetisk strålning. På fornsvenska lius. Gammalt indoeuropeiskt ord, där grundledet lu- har just betydelse att lysa

Vår. En årstid av fyra. Från latinets verMeteorologisk vår är det när det under minst sju dygn har varit en medeltemperatur över noll grader. Våren varar fram till dess att samma medeltemperatur passerar tio plusgrader, vilket då blir en meteorologisk sommar. Av detta resonemang förstår du att det är möjligt att det meteorologisk sett kan bli vår, vinter igen, vår, sommar och vår igen. Fast det är mycket ovanligt.
Vår kan också vara ett possessivt pronomen, besläktat med andra germanska språks ord för samma sak. Jämför med tyskans unser och engelskans our. Och faktiskt även besläktat med ordet oss (se just unser). Lite putslustigt säger gärna yngre studenter: Vi har vår i luften, var har ni er?

"Bengt, grattis! Vår vårdga idag är ju lite ljusare, just på din dag. Härligt att våren nu kommit. Välsignat, rent utav..."

#blogg100 - 057

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar