21 mars 2013

Sexigt värre.

Hmmm. Luras jag lite? För idag handlar det om sex, ljuvliga sex. För efter fem kommer ju sex.

Sex. Räkneord för heltalet som kommer efter fem. Fornsvenskans siæx. Från grekiskans hex och sanskritens sas. Gammal allmänt indoeuropeiskt ord (sueks). 


Sex. Ah. Förkortning av sexuell, sexual eller sexualsystem. Allmän term för aktivitet som syftar till njutning och/eller fortplantning och (oftast) involverar beröring av könsgenitalier. Känsligt ämne och märvärdigt nog svårt att göra en härledning till ordet. Men ursprunget är troligtvis latinets sexus, som betyder kön. Latinets sexualis betyder relaterat till kön.

Sjätte. Ordningsord. Fornsvenska sæte eller siatte. Även det med indoeuropeisk rot, via latinets sextus och grekiskans (h)ektos

Sextett.Efter italienskans sextetto. Grupp eller ensemble om sex personer, oftast använt som musikalisk term.

"Som sjätte person i vår sextett sex-experter tycker jag att bokförare Gösta Sexton kan vara. Han gillar både fem och sex mycket. Han är ju expert på Linnés sexualsystem också."

#blogg100 - 058

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar