6 maj 2014

Veckans vackra: Löjtnantshjärta.Sedan vi flyttade in in vårt hus har de varje vår förgyllt ett hörn. Jag, som senast var löjtnant i det militära, älskar dem. Men i år var det nära att de gick åt.
Frostskadade...

Veckans #vackraord är ett komplicerat, sammansatt ett: Löjtnantshjärta

En löjtnant är en kompaniofficer, en truppare. Ansvarig för manskap och daglig drift. Ordet kommer från både äldre tyska och franskan, lütinampt, respektive lieutnant. Från början betydde ordet kaptens ställföreträdare. 
Hjärta. På fornsvenska hiærta. Indoeuropeiskt ord, från början i betydelsen platsen för andliga krafter och egenskaper.
... Fast några klarade sig...
Löjtnantshjärta, blomsterlyralyrblommaLamprocapnos spectabilis, tidigare Dicentra spectabilis, art i familjen jordröksväxter. På engelska Bleeding heart.
#blogg100 - 067

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar