8 maj 2014

Mem, vad handlar det om?

Mysterium i språkvärlden. Denna värld som är i ständig förändring, där radikalister alltid tar kampen med de konservativa. Kul tycker jag, om än lite nördigt kanske
Denna gång handlar det om nyordet meme (eller möjligtvis mem). 

För det första kan det diskuteras om meme/mem är ett nyord eller inte. Det har funnits en längre tid, men inte använts allmänt av många. För det andra är diskussionen kring ordet kul att följa. Dels är detta detta om hur vi ska inlemma ordet i svenskan på ett praktiskt och grammatiskt fungerande sätt. Dels handlar debatten också om vad det egentligen betyder.

Meme (engelska stavningen, den svenska är en del osäkra på, kanske är det mem...). 
En idé, tanke, fras eller kulturyttring som brutits ut ur sitt originalkontext och ofta levandegörs på egen hand via nätet och sociala medier. Ja, det finns fler förklaringar, men denna härstammar från idéskaparen till meme/mem - evolutionsbiologen Richard Dawkins, som beskrev fenomenet i en bok 1976.
På engelska är definitionen klarare: en idé, beteende, stil eller användning som sprids från person till person inom en specifik kultur. Engelska meme är en förkortning av mimeme, sprunget ur grekiskans mimeisthai som betyder att imitera/kopiera.

Nyligen en diskussion på Twitter om hur ordet ska stavas och vilket genus det ska ha. Och det efter en artikel som beskrev en tillämpning av meme/mem Artikel fanns i Metro, och du kan läsa den här.

En del anser att meme/mem hör hemma på nätet och endast där. Har till och med sett inlägg som hatiskt uttrycker det att "gammelmedia" inte ska sno "deras idé"...

Intressantast är att detta återigen är ett ord som fått en större spridning hos och för yngre människor. Så jag säger det som jag alltid hävdat; ska du hänga med så gäller det att alltid vara villig att förändras, både språkligt och på annat vis.
#blogg100 - 069

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar