7 maj 2014

Kvadratens gatumässiga imaginarium.

Gatufoto betyder mycket. Och olika beroende på vem du frågar. 
För mig handlar det om att beskriva en berättelse från allmän plats, aldrig arrangerade. Bilderna visar också alltid mänskliga relationer, där du som betraktaren är en viktig del.

Här några av den senaste tidens bilder som jag publicerat på Instagram. Och som vanligt är de fyrkantiga. Till formen alltså...
Calippo walk
Hamburger face

Three through a bin

finding the way

A break
And there you are

#blogg100 - 068

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar