5 maj 2014

Snopet p kan snoppa av.

Det krävs inte många bokstäver för att göra människor upprörda, irriterade och irriterande. Viss förståelse kan en ha, men ibland vill jag inte förstå de som blir arga på orden i sig.


Ord har förmåga att oroa, irritera och rent utav starta krig, all alla slag. Det är det uttalade och riktade ordet som kan uppröra hela grupper, som kan förmå härar att anfalla och förmå vanligt folk att göra uppror. 
Kort uttryck så är en del ord värdeladdade. Fast det ska vi direkt slå fast - inte lika mycket laddade för alla. Ibland förvånar det dock mig hur vissa ord gör vissa människor arga. Det handlar trots allt bara om ord. Som ibland är väldigt lika andra ord, kanske saknas eller tillförs bara en enda bokstav, för att folk ska bli märkbart känslofulla. Varför är det så?

P är en bokstav som uppenbarligen upprör, med ord som en del inte tycker om. 


Snipa, träbåt m motor. Foto: "Boatbuilder"
Snipa. En båt med spetsig för och något rundad akter. Kan också betyda kärl med snip (spets).

Snippa. Vardagligt för kvinnligt könsorgan. Laddat ord för en del. Men snippa är också en variant av ordet snoppa (se nedan).

Snoppa. Flera betydelser, till exempel 1. att nypa, knipa, knipsa, klippa, skära 2. att släcka brinnande ljus. 3. att bryskt avfärda

SnoppFrån början i betydelse utstickande del. Kan även vara en ljus fläck på en hästs nos. Men vanligast är ordet som vardagligt för manligt könsorgan. 
Konstigt nog inte lika laddat ord som ordet snippa (se ovan). 
#Blogg100 - 066

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar