8 februari 2013

Varde ljus? Eller är en lampa en lampa?

Vårt behov av att dela upplevelser med i första hand de närmaste och sedan i allt större kulturella kretsar definierar oss som människor och som grupp. Samma behov är grunden för det gemensamma språket.
Men vad kommer först, språket eller definitionen?


En ljus tanke...En artikel om filosofi och språk i UNT (Upsala Nya Tidning) har idag fått min stora uppmärksamhet (tack Axel). Artikeln pekar på något som gjort mig osäker under lång tid. Hur själva definierandet av ting, företeelser och sammanhang är grunden för utvecklingen av språk. 


Så här är först länken till den utmärkta artikeln.
Några saker vill jag bestämt upprepa från artikeln:

Vårt intellekt arbetar intuitivt och associativt, följer inga regler som låter sig formuleras i ord...

Det är en missuppfattning att tänkande är detsamma som språk...

Fast trots ovanstående...

... språket och tänkandet befinner sig i ett ömsesidigt samspel...

Läs gärna artikeln.

#blogg100 - 017

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar