12 februari 2013

Levande motsatsförhållande.

Språket lever, därför att språkbruket både är radikalt och konservativt.
För 13 månader sedan skrev jag om denna nödvändiga motsägelse. Och tycker att mitt mest lästa inlägg borde få chansen igen under #blogg100. Här kommer lite om språkets motsatser - de som gör språket levande.

...
Språket är den talande människans gemensamma kommunikationsmetod. Det är inte det enda, men definitivt den mest komplexa. Genom språket får vi som grupp (två, familj, grannskapet, nationaliteten osv) ett gemensamt uttryck som definierar och kommunicerar oss. Inom gruppen och utåt mot andra. För att en social grupp ska fungera krävs just det gemensamma uttrycket, som i sin tur definieras av en rad regler. Detta gör att alla språk måste ha någon typ av regler, mer eller mindre uttalade.
Men, just detta att vi behöver ett gemensamt språk har sin naturliga motsats i de personer som har specifika behov (och det har vi alla vid olika tidpunkter i livet) att särskilja oss från gruppen. Därför är det oftast unga som komponerar nyord. Och därmed har vi direkt en tydlig motsats, motsatsen i dels behovet av gemensamma regler, dels behovet av särskiljning.

Och det finns mängder av andra motsatser i språket. När strävan efter gemensamt språk på global nivå lyfts, lyfts i debatten alltid också behovet av mångfald i språk. Debatten om liksidighet följs alltid av argument om mångsidighet. Åsikter om främmande ord följs av argument om integration i språket. Regel-ivrare behövs lika mycket som förnyarna, likaså förespråkare för avancerat "krångligt", respektive enkelt språk.
...

Hela blogginlägget från januari 2012 hittar du här.

#blogg100 - 021

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar