2 februari 2013

Både bra och dåligt.

Ord som i sig själva är relativt obetydliga. Men när de används väcker känslor som glädje eller stort obehag. Själva ordet är egentligen helt neutralt och harmlöst. Fast innebörden blir väsenskilt om det används tillsammans med till exempel bra eller dåligt.
Kommer direkt tänka på ett sådant ord. Väder.

Väder, från fornsvenskans væþer, betyder från början luft eller vind, men användes efterhand mer i en mer allmän betydelse. Jämför med engelskans weather. (þ, fornsvensk bokstav som har ett antingen tonande eller tonlöst th-ljud)

Tänk efter. Visst är det så att ordet väder i sin ensamhet känslomässigt är helt neutralt. Men i kombination med andra ord blir det allt mer betydelsefullt. Och väcker stora känslor.
Jag tänker direkt på min tid som nyhetspresentatör. Då fick väderprognosen aldrig belastas med värdeord (hmmm, väder och värde är väldigt lika ord) typ fint, dåligt eller bra. För den dag när det skulle regna är vädret dåligt för många, fast ändå bra för en del. Många är vi nyhetspresentatörer som av misstag sagt fint väder om kommande solsken, som sedan mottagit ett mycket argt samtal från en lantbrukare som inte alls höll med om det fina, för hens arbete krävde minsann regn...

Som John Ruskin uttryckte det en gång:
"Det finns egentligen inte något dåligt väder, bara olika former av bra väder."
Eller mer pragmatiskt, från en scouts synpunkt:
"Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder".

Viktigast med vädret är nog ändå att vi svenskar alltid har något att prata om, när allt annat tryter. För så är det absolut inte i alla delar av världen. Kommer ihåg när jag frågade en kamrat en gång, efter att han varit på långresa till Kina:
"Vad pratar folk om i Kina då? Vädret?
"Knappast. De har så långa perioder med samma väder, så det blir ointressant." 

#blogg100 - 011

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar