18 februari 2013

Gripa ett sjukt ord?

Har influensan gripit dig i år? Någon av influensorna? För i år påstås det att vi inte bara har en vinterinfluensa, utan tre. Hur som helst, sjuk blir man och det tar tid innan sjukdomen släpper taget. Kanske därför influensa heter "gripa" på många andra europeiska språk?


Grippe. Vanligt franskt ord för influensa. Märkligt nog inte förekommande på svenska, trots att det är ett etablerat äldre ord i stora delar av Europa för influensa - till exempel franska, tyska och engelska. Germanskt ord, besläktat med svenskans grip. Härledning visar att det kan finnas samband med betydelsen "gripa tag i", som uttryck för hur influensa "inte släpper taget".

Gripa. Fornsvenskt ord, med germanska rötter. Finns i andra former som till exempel grepe, dyrgrip och greppa. Alla med inneboende betydelse om att "ta tag". Men som sagt, inte knutet till sjukdom på svenska.

Influensa. Relativt nytt ord, tidigast mitten på 1700-talet. Från italienskans influenza, syftande på astrologisk vidskepelse att stjärnorna påverkade med ett visst fludium , som inverkar på människors handlingar. Ordet inflytande härleds från samma vidskepliga idé, vilket gjort att en del (antagligen felaktigt) tolkat ordet influensa som om sjukdomen hade "ett allmänt inflytande", det vill säga påverkade alla i samhället.

Sjuk. Germansk ord som fanns redan i fornsvenskan. Motsvaras av engelskans sick. Finns inte i de utomgermanska språken, trots att det troligtvis kommer från indoeuropeiskans seueg.

#blogg100 - 027

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar