17 februari 2013

Svårt och vackert enligt morfar.

Jag tycker om vackra ord. Ord som påverkar och har historia som förpliktar. Och vad vore en söndag utan lite att bita i. Så här följer lite av språkvårdarens ord. Ord som ofta blandas ihop av lekmannen som vill briljera lite. Mitt enkla råd är att åtminstone dessa bör du hålla reda på. Annars blir morfar sur.
Min morfar var doktor i engelska och även censor, min mormor lärare i litteraturhistoria. Så trots att jag är ett läkarbarn, har jag lite att brås på. Även fast när min mormor envisades med att lära ut historier ur Illustrerad Familjebibel, så var morfar mest upptagen av fundera djupt över något. Med pipan i mun. 


Illustrerad familjebibel
Mormor Greta och morfar Anton, 1920-talet


Om han kan läsa detta (Anton är död sedan 40 år tillbaka) vet han nog säkert att just detta barnbarn blev professionell ordtrixare, fast just det ordet skulle han skälva inför. Hoppas ändå att han är nöjd.

Nå. Viktiga ord för språkvetaren, i ett urval. Och framför allt är det viktigt att kunna skilja dem åt.
Onomatopoetisk. Adjektiv som betyder ljudhärmande eller ljudmålande. Eller som Nationalencyklopedien skriver: ord som i sin form mer eller mindre tydligt återger ljudintryck. Pang är kanske det mest tydliga. Men även svisch och boom är tydliga i sitt ursprung. Fast även ord som kraxa, vovve och cha-cha (en dans) är just onomatopoetiska.

Ultima. Inom fonetiken ett ords sista stavelse. 
Antepenultima. Tredje stavelsen från ordslutet. I vissa språk finns betoningsregler där just antepenultima ska betonas. För oss svenskar en inte speciellt viktig kunskap (förlåt morfar).

Lektor Anton F
Jag som femåring
Och så en mycket viktig sak att hålla reda på, skillnaden mellan fonem och morfem.
Fonem. De minsta semantiskt relevanta, ljudliga byggstenar som låter sig radas 
upp i sekvens - ba, la, ta till exempel. Som ba och da - båda fonem, som tillsammans bildar ordet bada.
Morfem. Minsta betydelsebärande eller grammatiskt funktionella enhet. Det vill säga ofta fonem, men måste ha egen betydelse. Till exempel å, i, ö, du, en, rak (det sista ej ett fonem) och så vidare. Ta är alltså både ett fonem och ett morfem.

Prosodi. Talets musikaliska dynamik (melodiförlopp, frasering och rytm) som 
språkligt uttrycksmedel. Mycket viktigt i svenskan, eftersom just prosodin i svenskan i hög grad förmedlar betydelse, med bland annat specifik betoning. Uttrycket Jag tycker om hen betyder helt olika saker om betoning läggs på jag, tycker, om eller hen. 
Prosodi har du lärt dig socialt, i unga år och just därför är det svårt för människor med annan kulturell och språklig bakgrund att ibland dels göra sig förstådda och dels förstå på svenska.
Och, när "the Swedish Chef" i Sesame Street, pratar och sjunger med påhittade ord som hoppar upp och ner i tonskalan, är det för att de flesta amerikaner uppfattar svenska just så - med mycket melodi.

Semantik. Betydelselära; läran om ord och uttrycks betydelse. 
Lingvistik. Från Göteborgs universitet, institutionen för Lingvistiks hemsida; Lingvistik är den allmänna vetenskapen om den mänskliga språkförmågan, mänskliga språk och språklig kommunikation. Eller i den längre versionen: Inom ämnet behandlas språkets olika aspekter: Fonetik, fonologi (språkets ljudsida), morfologi och syntax (språkets ordformer och grammatiska struktur) samt semantik och pragmatik (språkets betydelsesida och användning) ur fysiskt, biologiskt, psykologiskt och socialt perspektiv.
Enkelt uttryckt (Ja, betoning på enkelt, morfar). Semantik är vad ett ord betyder, lingvistik är hur ett språk fungerar.

Redundans. 
Överskott av information. Läst ända hit? Grattis. Då kan du i fortsättningen avfärda sådana som jag med orden. Jag anser att det finns ett visst mått av redundans i det du kommunicerar. 


blogg 100 - 026

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar