26 februari 2013

Olikt lika.

Vissa saker heter exakt samma sak på svenska. Men betyder något helt olika. Det krånglar till det lite, men vi brukar klarar av det i alla fall. Likstavigt kallar vi det. 

paronomasi. Ordlikhet. När du låter ordet förändras lite men ändå tillräckligt för att ge det en ny betydelse. Till exempel En svensk tiger.
Lik och lik. Det ena liket är det andra likt. I det ena fallet ett lik, som i en död kropp, i det andra när en sak till exempel har samma utseende som något annat, där är de två sakerna lika.

Stav och stav och stav. En stav för den som åker skidor, en stav som du har i ögat (stavar och tappar eller en stav i en bok - bokstav. Egentligen samma grundbetydelse - från grundroten av ordet för stå. Det vill säga, något som står upp.


Bok och bok. Jag läste en bok under en bok. Det ena är ett kommunikationsmedel, inbundna tryckta eller skrivna papper. Det andra ett träd. Fast orden hänger helt ihop, eftersom den första "skrivna boken" sägs vara en runor skrivna på ett stycke bokträ".


Bord och bord. Inte så ofta ett bord åker över bord. Det ena en möbel i ditt hem, det andra en del av ett fartyg. Även dessa ord hänger delvis ihop. Dagens stavning och uttal av bord kommer från fornsvenskans borþ, som betyder till exempel bräda, planka, möbelbord eller skeppsbord. Fast, det finns en väsentligt skillnad mellan härledningen för bord betydande ett matbord och bord, som i skeppsbord. Det ena härleds i betydelsen saker gjorda av bräder, överfört möbler. Det andra betyder en kant (jämför med svenskans bård eller engelskans border). 

Två ord, som entymologiskt har olika bakgrund, men som under historiens gång möttes och blev just likstaviga.

Fler intressanta exempel?

paronomasi. Ordlikhet. När du låter ordet förändras lite men ändå tillräckligt för att ge det en ny betydelse. Till exempel En svensk tiger
#blogg100  - 035

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar