6 februari 2013

Att stjäla själva själen.

Dagens fyra intressanta ord låter till stor del likadana, med en liten om än så viktig skillnad. Oftast är sammanhanget så tydligt att du kan skilja dem åt. Men i bland kan det gå fel.

För nedanstående fyra ord räcker det inte betoning och rätt sj-ljud. Det är kombinationen av ord i din mening som avgör betydelsen när du hör dem. När du ser orden så hjälper naturligtvis stavningen en hel del.

Skälva. Från fornsvenskans skiælva, annars okänd härkomst. Ord som betyder skaka eller darra, även gammaldags frossa. Används gärna om person som darrar, jämför med äldre uttrycket skälvhänt som numera ersatts helt av darrhänt. Idag används ordet nästan bara i vissa specifika sammansatta meningar. Marken skälver eller hen skälver av rädsla. Skälva.

Själva. Vi själva liksom. Antagligen från fornsvenskans siælver. Reflexivt pronomen som syftar direkt tillbaka på egna personen eller egna gruppen. Märkligt nog kan det som många av oss tror vara pluralform användas i vissa delar av Sverige som singular och tvärtom. Många är skåningarna som säger "det är för dem själv". För mig som kommer från Uppsala är detta märkligt, men bara att acceptera.
Orden skälva och själva har likadana sj-ljud i större delen av Sverige. Själva.

Själ. Stjäl ett va i ordet själva och bara själen återstår... Va? kan det verkligen vara så? Nå, kanske inte riktigt.
Från fornsaxiskans siala eller fornfrisiskans siele. Dessutom (med rikssvenska) är ä:et djupare i ordet själ utan dragningen mot e som i de andra orden. Vi har faktiskt i svenska mer än två ljud för e och ä. Jämför bara orden, hel, häl och här (som en talpedagog påpekade för mig en gång). Som om ett djupare ä gör ordet tyngre? Själ.

Stjäl. Att sno (som en del bloggare gör från varandra? ;) ). Oroväckande att detta ord återigen låter mer eller mindre likadant som själ. Dessbättre har jag inte så ofta varit med om att någon blandat hop dessa två ord. Kanske för att det är svårt att stjäla en själ?
Nå, ordet kommer från fornsvenskans stiæla, möjligtvis med grekiskt ursprung. Och fult är det, både estetiskt och betydelsemässigt.

När jag fick veta att min själ inte bara tillhörde mig själv började jag skälva. Kanske ville hen stjäla själva själen?

#blogg100 - 015

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar