3 februari 2013

Aktiv känsla.

Igår skrev jag om väder, ett ord som skapar känslor. Fast ordet är i sig neutralt, det är först i kombination med andra ord som känslorna skapas. På det viset kan du kalla ordet väder för ett passivt känsloord. 
Idag är det dags för motsatsen, ett aktivt känsloord. Ett ord som skapar känslor i sig självt, oavsett meningsbyggnaden. Dagens ord är sprit.

När vi pratar om sprit har jag svårt att inte påminna om denna underbara sketch:Nå, ordet sprit. Till skillnad från ordet väder väcker sprit i sig självt många känslor. Nykterhetsrörelse mot liberaler. Vuxna vs unga. Alkoholister vs sig själva.
Men detta inlägg handlar inte om värderingen i sig självt, utan snarare om skillnaden mot ord som är passiva kontra aktiva känsloord. För när till exempel ordet väder förändras värdemässigt för en given människa beroende på om det står bra eller dåligt före, så förändras inte värdet hos sprit nämnvärt i lika grad. För visst är det så att du tycker om (avskyr / uppskattar / avstår - välj själv...) sprit oavsett kombinationen med andra värdeord.

Ska vi vara riktigt ärliga förändras inte synen på sprit oavsett om du skrattar åt det (efter till exempel ha sett sketchen ovan) eller inte. Du vet helt enkelt vad du tycker om sprit ändå. Till skillnad från just väder.
Se där, det är skillnaden mellan aktiva eller passiva känsloord. Finns laddningen i själva ordet, då är det aktivt.

Sprit, alkohol, inlånat från franskans esprit som betyder ande. Härlett från latinets spiritus som betyder ande, fläkt, doft. I medeltidslatin betydande även flyktig essens.

#blogg100 - 012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar