20 april 2013

Tre vackra, som lovar mer.

Tycker ord kan vara så mycket mer än bara byggstenar i en mening. En del låter fult, andra lovar mer och en del är bara förvånande. Här tre exempel på ord som jag tycker både är vackra och pregnanta.

Pregnant. Samma ord som engelskans pregnant, som betyder gravid. Men på svenska används ordet i överförd betydelse, gärna inom mitt första, förra yrkesområde teatern. Att något har pregnans innebär att det finns en inneboende kraft (som eventuellt ännu inte är förlöst). Enligt Svenska Akademien = uttrycksfull, kärnfull.

Plausibel. Betyder möjlig, antaglig, rimlig. Ett franskt låneord, med rötter i latinets plausibilis = som förtjänat bifall. Samma grundord finns i ordet applåd

Populistisk. Allmänt omtyckt, folkkär, allmänfattlig eller lättfattlig, enligt SAOL. Ur latinska ordet populus som betyder folk.  Jämför med orden populas, som betyder enkelt folk och populism som är en rörelse som bygger på folklig missnöjespolitik.

Allt är plausibelt och kan vi visa på pregnansen i vår fråga blir den en populistisk självklarhet.
#blogg100 - 088

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar