29 april 2013

Roliga ord i tiden.

Och ett visst mått av cynism... Eller möjligtvis bara ironi... För vissa ord hyfsat välkända kan bara justeras lite och vips! En ny mening, oftast inte så vänligt menat.

Ministersyre. Ministerstyre är en variant av parlamentarisk demokrati vi valt att inte ha i Sverige, i motsats till i till exempel Frankrike. Ministerstyre betyder i alla enkelhet att ministern har rätt att bestämma över alla i han eller hennes domvärjo. Till exempel har en skolminister i Frankrike rätt att gå in och avgöra hur en lite skola i småstad på landet ska styras. I Sverige är som sagt ministerstyre inte tillåtet. Därför är ordet negativt laddat på svenska. 
Ministersyre är något annat. När en minister tar opinionen i sin hand, tar tillfället i akt för att få lite extra uppmärksamhet i till exempel media - det är ministersyre det. 

Allmännyfikenhet. I alla vettiga journalisters vokabulär är ordet allmänintresse centralt. Det är mer eller mindre det som styr om en nyhet ska publiceras eller inte, speciellt är detta viktigt när det handlar om publicitet som kommer att skada någon. Ibland är det allmänintresset som säger att nyheten ska "ut" i alla fall. Men som en god vän sa, "ibland känns det som om det snarare är allmännyfikenheten som styr..."

Prejningsplikt. I motsats till väjningsplikt. För i Sverige finns ingen trafikregel som heter "rättighet att köra först", bara "skyldighet att lämna företräde". Fast visst är det så att det känns så ibland, att en del har prejningsplikt?
I ett äldre inlägg från drygt två år sedan berättar jag hur jag hörde detta uttryck första gången.
#blogg100 - 097

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar