11 april 2013

En niosvansad sak.

Tredubbelt tre, blir nio. Det mest komplicerade av våra enkla heltal. Lagom magiskt, lagom illavarslande och nästan nog.

Som en trefaldig stegring av tretalet är det åtminstone dubbelt magiskt, inom viss folktro. I kina till exempel är nio ett himmelsk makt-tal. 

Talet nio var det magiska räknetalet i norden, före kristendomens intåg, då det ofta ersattes av sju. I bland annat asatro är guden Oden "bunden" till talet nio. Det finns även inom asatron nio världar, varav tre i himlen, fyra på jorden och två i underjorden. Och i annan nordisk folktro: Nio, ullgarntrådar, nio örter, nio nätter och så vidare. Ja, vi här i Norden tycker om räkneordet nio...

Det finns fler exempel på magiska nio: Nio månaders graviditet, grekernas nio muser (gudinnerna för konst och vetenskap) och en nio-svansad katt. En typ av piska som symboliserar "det perfekta straffet" - egentligen een repända med nio snärtar, vardera med tre knutar. Använd för bestraffningar till sjöss. Och att vara i sjunde himlen, motsvaras ibland av det lite ovanligare moln nio (anglosaxism).

En reflektion: varför svensk grundskola är just tre plus tre år beror nog mest på att det är praktiskt, men "nio-ordning" tilltalar oss och tre plus tre plus tre är ett starkt tal för vidskepliga.

Nio. Indoeuropeisk ursprung för de flesta europeiska språk. På sanskrit nava, på latin novem. Möjligtvis rotbesläktat med ny, betydande det nya talet
Nionde. på fornsvenska niunde.

Nonett. Musikalisk term för antingen ett stycke skrivet för nio instrument med individuella stämmor, eller ensemble om just nio musiker. Inte speciellt vanligt.

Och detta blogginlägg fick primtalet 79, fast med både magiska sju och magiska nio med. Ointressant va? #blogg100 - 079

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar