4 april 2013

Runt är sunt. I en hel bunt.

Rund är ett roligt, runt ord. Som är betydligt mer mjukt än ordet kantig. Varför är det så? Bara för att vi ser det mjukt? Eller för att runt inte stöter sig med något?

Vår värld är uppenbart rund. Från början till slut är liksom väldigt mycket antingen en cirkel eller format som en. Här ett enkelt litet urval av rund och runt. Sopor, väggar, ljus med mera. I begynnelsen är allt runt?Rund. Fornsvenska runder. Av latinets rotundus, via lågtyskans runt och franskans rond. Möjligtvis också med inflytande av latinets rota, som betyder hjul.Rund har också i svenska haft en tydlig överförd betydelse i ordet frikostig, jämför med fortfarande levande, men sällsynta svenskans rundhänt. Samma grundbetydelse finns i låneordet redundans, som betyder överflöd.#blogg 100 - 072

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar