13 april 2013

Demokratins utmaning - fördomar.

Fördomar har vi alla. Det handlar oftast inte om vem som förtrycker eller om vem som är fascist. Det handlar snarare om att alltid, medvetet bekämpa det som förvanskar demokratiska och humanistiska värdena. Och eftersom vi alla har fördomar, är det viktigaste att vara medveten om dem. Och lära om.

Språkligt sett är till exempel svenskan full av fördomsfulla glidningar. Varför använder vi ett opersonligt pronomen som är genusbundet - man? Varför blir det så ilsket när en del gärna vill införa ett könsneutralt hen? I den bästa av världar är vi könsneutrala, men lik förbaskat blir många arga, när en del kvinnor hävdar att de känner sig kränkta. Försvararna kallar sig sig demokratiska, men är per definition det inte.

Likaså alla de som kämpar för att gamla benämningar som negerbyn och negerboll inte ska tas bort. Är de rasister? Kanske inte av medveten vilja, men om ett ord är kränkande, ska det inte användas. 

Om serietidningen Tintin använder uttryck som förr accepterades, men som alltid varit diminutiva (även om vi förut inte förstod det), ska vi inte när vi insett det kränkande i det göra något åt det?

Så kallad vardagsdiskriminering och rasism handlar väldigt ofta om kunnighet. Och förståelse för andra och annat - empati. Men lika ofta handlar det om ovilja att ta till sig nya kunskaper och att vilja lära sig rätt. Det är så trots att det för ett demokratiskt samhälle är själva grunden, detta att ständigt lära om, ständigt ifrågasätta och ständigt vilja göra bättre.

Fördomar finns. De har de alltid gjort. Men när diskussionen går het om rätt och fel, tycker jag att det är många som väljer en bekväm och ofta felaktigt konservativ syn på samhälle och sociala sammanhang. Det, borde vi ändra på. Avstå från fördomen och våga lära nytt, avsett om det handlar om språket, politiken eller bara enkelt vardagsumgänget.

Så jag föreslår dig ett uttalande av en man många tyckte illa om, men som fler beundrade. Men det är av mindre betydelse. Det viktigare är att han förstod vad detta med fördomar gör i ett demokratiskt samhälle och förklarade det på ett mycket bra vis..
Klicka och lyssna på Olof Palme om fördomar 
Radioanförande, 25 december 1965. Källa: Palme, Olof, Politik är att vilja, Stockholm : Prisma, 1968, s. 64-65. 
Talet återges till musik på gruppen The Latin Kings skiva Mitt Kvarter under namnet Fördomar 2.

Fördom. Av tyskans Vorurteil med samma betydelse, som i sin tur kommit av franskans prejugé, som från början kommer från latinets praejudicare. Grundbetydelse är att på förhand döma, utan laga prövning. Den betydelsen finns till exempel i ordet prejudicera. Numera överförd betydelse till att negativt bedöma någon eller något utan tillräcklig kunskap. Läs NEs förklaring
Diminutiv. Direkt från latinets diminutivus med samma betydelse. Betyder förminskning, ofta använt som språkterm, men även som förminskning i överförd betydelse, det vill säga att till exempel förminska någon genom att utrycka sig nedsättande.
#blogg100 - 081

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar