8 april 2013

Attans också!

Och efter sju kommer åtta. Ett ganska tråkigt om än rund siffra. Och delbar med tre andra heltal - 1,2 och 4. Sedan kanske en och annan datanörd blir irriterad, när jag säger att det är ett tråkigt räknetal.

Åtta. Motsvaras av grekiskans okto, latinets octo och sanskritens astau
Talet åtta är bas i det oktala talsystemet, som används i många datorer. Bland annat använder Unix och C oktalsystemet. Enkelt förklarat? 8 = 23I oktala system är en numerisk symbol lika med 3 bite, 8 bite är lika med en byteTack och lov använder vi inom matematik och dagligt liv hellre det decimala talsystemet, snarare än det oktala. För med decimala systemet är det lättare att räkna på fingrarna (och tårna, för den som vill det).
Åtta är också ett fibonacci-nummer, för er intresserade av koder.

Attans. Jag ljuger ju nästan, för ordet attans är egentligen inte från åtta utan arton. Fast å andra sidan är arton (och även åttio) bildat ur åtta
Invektivet (svordomen) attans kommer från uttrycket arton jävlar. Men så vitt jag vet är det endast äldre personer som tar riktigt illa upp, när du använder detta idag värdemässigt svagare styrkeord.

Åttonde. Fornsvenskans attunde. Första ordningsordet med tillägg av oklar mellanvokal, finns i nionde, tionde och så vidare.

Oktett. En ensemble eller grupp om åtta personer. Oftast musikalisk term. Men en byte (datorterm) kallas ibland, om än sällan, för en oktett

Attans. Nu ska oktetten spela igen. För åttonde gången! Är ju lååånga stycken och jag som måste iväg och programmera istället, Det gäller att byte-a ihop, skrattande han ansträngt.
#blogg100 - 076

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar