22 april 2013

Intet, som ger mer.

Måndag morgon. 90 dagar av #blogg100. Då kanske det är dags för en enkel gåta kanske?

"När jag leder är jag inget värd. 
Men följer jag ger jag tiofalt åter. 
Vad heter jag?"

Och svaret är magiskt nog: inte. 

Märkligt nog kan en av mänsklighetens absolut största uppfinningar vara detta att kunna definiera inget. Enligt en del är det en indier vid namn Brahmagupta som uppfann noll på 600-talet, enligt andra har upfinningen noll gjorts av både babylonier och azteker långt innan dess. Vad Brahmagupta med andra gjorde var dock att sätta in noll i decimal-systemet. Det vill säga ett räknesätt baserat på 10. Och för att kunna göra det behövdes noll.
Läsa mer? Här är en artikel från Ny Teknik. Och här en annan från Illustrerad Vetenskap.

Decimalsystemet
. Talsystem baserat på talet 10. Som i tio fingrar. Genom att ange ett värde på varje position kan vi ha tio varianter på det: Med bara två positioner kan vi därmed räkna från 0 till 99. Vilket är sammanlagt 100 värden. En tredje position förändrar värdemöjligheten med 10 och ger oss 1000 möjliga värden.
Men det fiffiga med decimalsystemet är att det är lätt att lära ut. Till skillnad från oktal-, respektive hexalsystemen. Och det beror mest på det faktum att vi människor har tio fingrar.
I Sverige gick vi officiellt över till decimalsystemet så sent som 1855, genom en förordning. Innan dess räckte det inte att kunna räkna på fingrarna, utan du var tvungen att till exempel veta att ett dussin dussin (12x12) var lika med ett gross (144). Och att det går fem kast (fyra) på ett tjog (20)


Noll. Inom matematik den tomma mängden. Eller det räknetal som beskriver att på denna "plats" finns inget. Ordet noll kommer ursprungligen från latinets nullus, som betyder ingen.
Ingen. På fornsvenska ængin eller ingin. Gammalt sammansatt ord, baserat på en eller in i betydelsen någon och den nekande ändelsen gi. Betydelsen är helt enkelt inte någon
Inte. Fornsvenskans ængte eller ingte. Från början neutrum av ordet ingen, med betydelsen inte något. Med med tiden blivit ett allmänt negerande ord på svenska.

Och har du inte förstått det än är svaret på den inledande frågan noll.
Blogg100 - 090

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar