31 mars 2014

Frågan är själva frågan.

Under förra årets blogg100 skrev jag (som ett undertema under utmaningen) om kommunikation och hur en bra journalist kan fungera. De sammanlagt fyra inläggen blev en serie som jag senare kallade "Lilla Kommunikationsskolan". Denna genomgång av kommunikation, frågande och lyssnande är jag riktigt nöjd med. Så här följer en kortvariant. 

1. Besvara de väsentliga frågorna. Om du ska beskriva en händelse eller event är det :
Vad har hänt, varför hände det, var och när hände det och hur blir det sedan? Och försök aldrig ställa för många frågor, det suddar bara ut din tydlighet i berättandet.

2. Använd det som kallas öppna frågor, det vill säga alla de frågor som inte kan besvaras enkelstavigt, med ja, nej eller vet inte. Varför är till exempel en riktigt bra och enkel fråga.

3. Våga stanna upp och lyssna. Den bästa kommunikationen tar tid. Den som har bråttom lyssnar dåligt, hör inte det som sägs mellan raderna och kommer oftast inte på några bra följdfrågor. Likadant är det med berättandet. Den goda berättaren använder både dramatik och dynamik. Variation är ett bra sätt att framföra en historia på. Så våga lita på tystnaden.

4. Tro aldrig att du vet vad som egentligen är sant och rättvist, framför allt inte innan du gör en intervju. Det är bara med ett öppet sinne som du får den som berättar att vilja fördjupa sig i ämnet.

Hela de fyra inläggen har jag samlat här, på en annan sida på denna blogg.
#blogg100 - 031

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar