4 mars 2014

Nylistat på min nyordslista.

Nyord dyker upp när de behövs. För att fylla en funktion. Och ord försvinner av motsatta skälet, när de inte längre behövs. Men att hjälpa svenska kommunikatörer på traven kan väl antas vara åtminstone välment?

Listan växer, min förslagslista på nya nyord. Kanske hittar jag rätt åtminstone en gång. Fast arbetet kan vara väl fåfängt, eftersom språket lever och skapas i behovet av att kommunicera, inte för att jag eller du tycker ett ord kan fungera. Men den som lever få se.

3. Värdeord
Åsant. Svenska motsvarigheten till engelskans awesome. Ordet som talar om att något är speciellt, häftigt och anmärkningsvärt på en och samma gång. Dessutom, bättre på svenska.
Är det säkert? Åsant!

Märkt! Betyder uppmärksammat, smart och uppskattat. Om något som annan person gjort eller sagt. Engelskans word! motsvarar.
Det var häftigt. Märkt!

Vårla. Att längta efter våren. Hopsatt av vår, längta och porla (som i bäckens lätta porlande av smältvatten.)
Jag vårlar mer än någonsin.

Tidigare har jag berättat om möjliga ny-teknikorden  Digitalier, Vehonör, Hjuli och Spelist samt om ny-teleskoporden KuggeNestaSomla och Dilda. #nyord
#blogg100 - 004

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar