25 mars 2014

Jag får fota mer än du tror.

Får jag fotografera dig hur som helst? Till och med naken? 
I princip... ja! 
Sedan talas mycket om respekt och moral. Fast lagarna som finns beskriver mest rätten till själva publicering av bilden, det vill säga spridandet av den.


Lioness, Paris sept 2013
Dessa frågor rör mig och flera av de i min bekantskapskrets som sysslar med gaufotografering. Intressant är att de allra flesta tror att det finns större restriktioner än vad det i lagens namn gör. 
Så. Har du undrat som jag? Då ska du klicka dig fram till Joakim Jardenberg (klicka på länken här). Han förklarar på ett relativt enkelt och förståeligt sätt.

Ett citat från Joakims inlägg passar ändå direkt:
Rätten att fotografera i Sverige är oerhört stark. Det hänger ihop med grundlagen om yttrandefrihet. Citat: ”Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande. I den får inga andra begränsningar göras än de som följer av denna grundlag.”Ja. Jag håller med om att sunt förnuft oftast ska avgöra vad en ska fotografera och vad en ska avstå från. Det handlar ju om respekt människor emellan.
#blogg100 - 025b

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar