5 mars 2014

Före detta ord. Som du ändå känner igen.

En bok som kom för hundra år sedan heter:

Den visar att ålderdomliga ord inte bara är gamla och onödiga, utan att det finns ord vi använder idag, som en gång i tiden hade en helt annan betydelse.

Aftala. : att frånsäga, med sina ord betaga, beröfva; fråndöma

Nuatt göra upp om något. 

Pula. Att besvära någon eller något

Nu: ett slangord i betydelsen att dona och göra.

Platsa. : att förorätta eller besvära

Nu: Att få en plats.

Platta. : att plundra.

Nu: släta ut, göra något platt.

Ranka. : spatsera, flanera.
Nu: Ordna i rangordning.

Mesa. : ett 
Knippe eller antal av något.
Nu: Att vara en mes, en feg person.

Ljum. : dov, adjektiv för till exempel ljud; "det hördes ett ljumt dån".
Nu: mellanvarm.


Boken? Den heter i helhet "Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde" och gavs ut mellan 1914 och 1916. Finns att läsa digitalt på Runebergsprojektet...
#blogg100 - 005

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar