20 mars 2014

Berättelserna bär barnen.

Idag är det världsberättardagen, ett litet påhitt med ett stort och gott syfte; att se till att den levande berättelsen lever vidare. Nu är jag inte speciellt orolig för att berättandet ska dö. Men ändå.

Berättelsen är kommunikationens fader. Kommunikationens moder är alla grundläggande behov vi har för överlevnad. Utan att lägga ett närmare genusperspektiv på detta, tror jag att kommunikation kommer av just dessa två; dels att vi måste skaffa oss kunskap om hur vi överlever för stunden, dels att den framgångsrika civilisationen behöver en metod för att strategiskt överföra information, kultur, tradition över längre tid. Till det senare har vi berättelsen. 


Bild baserad på foto av Dave C CO, USA
Idéöverföring
Med berättandet överför vi till barnen våra stolligheter och våra klokskaper, vår gemensamma historia och våra seder, våra idéer och våra myter. Om du någonsin undrar var barnen lärt sig något, så förstå att de är som svampar och att berättandet i alla dess former och platser en källa som barn ymnigt dricker ut.

Världsberättardagen (eller World Story Day) ligger vid vårdagjämningen av goda skäl. Många kulturer firar denna tid, då livet vänder åter och ljuset är starkare än mörkret. I år är temat "Drakar och monster"
#blogg100 - 020

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar