18 mars 2014

Kollektiv kommunikation.

Inte alltid du tänker på det. Men att resa är också att kommunicera. Just idag 18 mars startade den allra första västerländska kollektivtrafiken, fast för 352 år sedan i Paris.

Han hette Blaise Pascal, vetenskapsmannen som skapade världens första busslinjesystem. Med Kung Sols (Louis XIV) välsignelse kördes häst och vagn för bara cinq sols. Fast det var bara för fint folk (bönder och soldater fick inte åka med) och projektet lades ner efter 13 år. Det vi mer kallar modern kollektivtrafik infördes sedan först i slutet av 1800-talet.

Idag "firas" dock för första gången Bussförarens Dag i Sverige, på initiativ av en bussförare från Vänersborg, med namn Staffan Dunér. Dagen finns sedan några år utomlands och heter på engelska Transit Driver's Appreciation Day. Klickar du här kommer du till en hemsida om detta.

Och mer om Pascals allmänna transportsystem i Paris, kan du läsa om här (engelska).
Blaise Pascal 1623-1662

A propos Blaise Pascal. Känd vetenskapsman, som verkade inom flera områden. En kuriositet: Han är känd för sina studier om kompression av gaser och gjorde en gång reflektionen att texter inte är lika lätta att komprimera (alla textförfattarens dilemma): 
– Je voudrais avoir écrit une lettre plus courte, mais je n’en ai pas le temps (Jag ville skriva ett kortare brev, men jag hade inte tid).

#blogg100 - 018b

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar