3 april 2017

Varför sociala medier?

Det pratas mycket om alla möjligheter som den nya tekniken ger, att kunden ska komma till dig istället för att du ska hitta dem. Detta är i princip inte någon ny idé för en marknadsförare. Vad som är nytt är tekniken och de möjligheter den ger. Och en av dessa stora möjligheter ska jag ge dig en inblick här i denna fyrdelade text. Del ett handlar om VARFÖR.


Den sociala snurran

Sociala medier är ett mycket vitt begrepp, innefattande allt som finns av social interaktion. I begreppet ingår inte bara tekniken, utan själva människorna som använder systemen. Grunden för det hela är naturligtvis World Wide Web, möjligheten att kommunicera fort och smidigt med vem som helst annan som är uppkopplade till samma system.


http://www.novikmedia.se/metoder/
Allt på sociala medier är inte marknadsföring, även om du i ett brett avseende kanske kan hävda att det mesta handlar om personlig marknadsföring (personal branding). Nej, allt som oftast handlar sociala medier i stället om det grundläggande behovet att kommunicera. Och den som pratat en del med mig vet att jag bestämt hävdar att kommunikationen endast handlar om två saker: Att veta vad vi har gemensamt och att veta vad som skiljer. Det vill säga var gränserna går för den sociala gruppen, grundat i de grundläggande behoven om skydd för dagen, reproduktion och säkerställande om den egna överlevnaden.
(Mer om Novik Media & Kommunikation - klicka.)

Marknadsföring har alltid varit en del av kommunikationen, för att byta, skaffa och göra sig av med diverse saker. Förr handlade detta mest om mat och andra livsviktiga varor, idag desto mer om ren konsumtion.

Att snabbt förstå
Vad den nya tekniken möjliggör ä
r kortfattat: snabbhet, direkthet, feedback och effektiva bytesaffärer på avstånd. Den gör det genom utbyte av bild, text och annan information över stora avstånd på kort tid. Dessutom tillåter själva användandet (tekniken) av det omedelbara informationsutbytet att det både går att mäta och att utvärdera den nyss genomförda affären på ett vis vi aldrig tidigare kunnat. Vi kan på mycket kort tid (ibland redan innan affären ens är avslutad) värdera hur bra och smart vi verkat - det kan vi både som köpare och som säljare.

Sociala medier kan därför användas till marknadsföring för att veta vilken vara som säljer bäst var, hur samt av vem. Det gör att vi lätt kan skaffa information som dels används för att effektivisera affärsidén, dels gör att vi kan hitta presumtiva kunder allt lättare. Vi kan göra snabba och effektiva marknadsundersökningar som är mångdubbelt mer exakta än vad motsvarande undersökningar var för ens tio år sedan.

Vi vet numera att all denna information också förändrar köpbeteenden. Till exempel finns numera funktionen att dina kunder kan värdera (recensera) inte bara varan, utan även hela köpupplevelsen. Den som inte är trovärdig i ett större sammanhang är på många vis den moderna tidens förlorare. För nuförtiden värderar en presumtiv kund säljarens förmåga att svara på relevanta frågor, på att reagera på interaktion och på att förstå kundens behov. En säljare måste idag vara korrekt, relevant och snabb. Den som inte rankas högt i just dessa avseenden lever ett mycket riskabelt och troligtvis dömt affärsliv. I alla fall om produkten eller tjänstens förmedlas via nätet.

Content Marketing

Ett av de viktigaste sätten att förmedla informationen ovan är genom Content marketing. Marknadsföring som går ut på att haka på en rad informationstjänster på din produkt, mer eller mindre synligt. Inom marknadsföring kallas detta för att ge mervärde till produkten eller tjänsten. Jag tror att du till exempel känner igen begreppet storytelling, sättet att ge det som säljs en historia, innehåll och värde. Tanken med Content marketing är att berätta om detta värde långt före själva affärstillfället, för att ge människor med intresse för en viss vara ett förhållningssätt till varan. En bra historia höjer värdet på produkten och ser till att fler känner till varan före den ska säljas. Vilket i sin tur ger fler försäljningsmöjligheter samtidigt som det skapar ett behov av varan hos den som kommer i kontakt med historien/värdet/känslan hos produkten.

Inbound marketing
Inbound marketing handlar om att i stället för att leta rätt på kunderna, bli hittad av desamma och få dessa att själva fördjupa sig i fördelarna i att bli kund hos dig. Inbound marketing är en arbetsmetod att via sociala medier förtjäna kunders förtroende genom att erbjuda värde och att visa på att du är den leverantör de ska satsa på.

Inbound marketing är en mer avancerad form av Content marketing, som ser till att den som säljer en produkt eller en tjänst finns i medvetandet hos den presumtiva kunden långt före köpbeslut. Genom interaktion via sociala medier ökar du medvetandegraden om vad du erbjuder hos en bred grupp i första hand och i andra hand den smalare grupp som är intresserad av just dig och dina produkter.

Att förtjäna sin kund

Metoden går upp på att i fyra steg tillfredställa den moderna kundens behov. Stegen är Attraktion, Konvertering, Sälj och Förtjäna. Enklare uttryckt handlar det om att skaffa sig en relation, fördjupa den och att behålla dina kunder.

Intressant? Under de tre följande dagarna berättar jag om hur jag tillsammans med kund lägger upp strategin för en fungerande Inbound marketing,via en så kallad social snurra. Häng på.

#blogg100 - dag 34
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar