10 december 2016

Rätten att vara människa.

Många svenskar känner 10 december som Nobeldagen. Men visste du att dagen har ett annat tema. Att det idag är Mänskliga rättigheternas dag?

1950, två år efter skapandet av FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna godkändes i FNs generalförsamling
, instiftades denna dag. Dagen instiftades för att hylla deklarationen och dess syfte och uppmärksammas idag stort runt om i världen just idag.  Jo, deklarationen antogs av generalförsamlingen just 10 december 1948.
Här kan du läsa de mänskliga rättigheterna hos FN (på engelsk
a).

Nobels Fredspris 1988 
Och jag är mycket för internationalism och bättre levnadsvillkor för alla. Kanske bäst återspeglat i denna medalj. Och som har en direkt koppling till Nobel och nobeldagen, fast av andra skäl (Nobels fredspris, för alla FN-soldater som tjänstgjort före 1988).

Om själva ordet/namnet Nobel kan du läsa här (klicka).

#blogg24 - dag 10

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar