2 december 2016

Att vegetera.

Vegetarian har enligt många från början inget med grönsaker (vegetabilier) att göra, trots att många andra hävdar just detta. Detta ord är ett bra exempel på hur många tror att den enklaste förklaringen av ett ords härkomst är den troligaste. Men ordroten vegetus är inte alls densamma som vegetale. Intresserad varför det blivit så här?

Vegetus. Latin för kraftfull, vital, upplivad, aktiv, hälsosam eller yster.

Vegetale. Latin för växt.
Båda orden härstammar i sin tur från vegere, med betydelse att leva, vara aktiv eller att påskynda.

I ärlighetens namn ska sägas att ursprunget till ordet vegetarian inte är helt fastslaget. Enkelt uttryckt finns ordet med i Oxford English Dictionary redan 1839, förklarat med att det kommer från ätande av grönsaker. Men samtidigt bildades den första egentliga vegetariska föreningen The Vegetarian Society i England 1847. Denna grupp angav att de använde ordet vegetarian med härkomst från latinets vegetus
Trots att ordet (om än sparsamt) använts i Storbritannien något tidigare är det just de organiserade vegetarianerna (med till exempel Vegetarian Society i förgrunden) som definierat ordet. Och de flesta av dessa idag etablerade föreningar och organisationer hävdar ursprunget till just vegetus.

Det finns många som tvivlar, till och med de som anser att det är en mytbildning kring denna tolkning, att den kommit till en bra tid efter grundande av the Vegetarian Society. Hur som helst kan du läsa mer om allt detta via länkarna här nedanför (alla på engelska).


Från BBC-programmet QI.

Vegetarian Society skriver själva om sitt ursprung.

Ordets historia från Internationella Vegetariska Unionen.

Vegan är ett betydligt senare ord, det myntades först 1944 av en man vid namn Donald Watson.

#blogg24 - dag 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar