4 april 2016

Summan av lasterna...

... är konstant. Citat bland annat från klassiska filmen "Mannen som slutade röka". Men det är ju tyvärr inte sant, utan bara en floskel. För filosofen och språkvetaren är detta uppenbart. Hänger du med på en förklaring?

FilosofisktVad betyder egentligen ordet last (-er)

Det är först när vi slagit fast vad de olika ordet i frasen har för värde, som vi kan avgöra om det är sant eller ej. Och filosofiskt är det uppenbart att det finns problem med citatet. För ordet summa är i grunden vetenskapligt (matematiskt), ordet konstant likaså (fysikaliskt). 
Men ordet laster är ett språkligt sett ett mer moraliskt betingat ord. Det vill säga det varierar i värde utifrån den kulturella kontexten. Det som för en person är en synd eller en last är för en annan inte det. Dessutom har synen på vad som är en last varierat över tid. Rökning är ett bra exempel. Från när tobaken kom till Europa och fram till idag har synen på att nyttja tobak förändrats mycket. Därmed också åsikten huruvida det är en last eller inte också skiftat. Dessutom är värderingen av ordet last individuell och endast i vissa kulturella grupper gemensam. 
Därmed går det inte att visa att uttrycket är vare sig sant eller falskt.

Språkligt. Det är svårt att hitta ursprungspersonen eller -källan för uttrycket. Det påstås mycket om varifrån det kommer, men ingen anger källa eller faktagrund. Det märkliga med uttrycket är dess moraliska betingelse. För mig som humanist verkar det vara ytterligare en av alla dessa floskler som används slarvigt för att belägga folk med skuld för deras beteende.


Ordet betyder idag ungefär vanesynd. Etymologiskt kommer ordet last från germanska språk, eventuell med viss grekisk härkomst. Det fanns redan i fornsvenskan med betydelsen skada, fel, brott med flera. Alla dessa ord (ursprung, betydelse med mera) är moraliskt betingade och precis som ovan i den filosofiska kortanalysen finns problem med värderingen av ordet eftersom den är olika, beroende på vem som uttalar sig. Det som är en last för somliga, är för andra inte det. Alltså kan ingen gemensamt språkligt värde byggas kring uttrycket, eftersom vi alla tolkar det olika.  


Vetenskapligt.

Summan av något är alltid lika med delarnas storlek. (Till exempel är E lika med massa gånger ljusets hastighet upphöjt till 2.) 
Enligt påståendet om lasterna ska alltså du inte kunna ta bort en last utan att tillföra en annan last eller möjligt öka de andra laster du har med motsvarande värde. Problemet här är orden konstant och laster. Konstant betyder inom vetenskaplig terminologi oföränderlig. En last kan inte jämföras med en annan i vetenskapligt värde = ej oföränderlig. Eller; det går inte att mäta uttryckets olika delar rent vetenskapligt vilket gör uttrycket intetsägande.

Dessutom. Det mesta av forskningen som försöker utgå från tesen och se om den är giltig eller inte kommer fram till att den inte är det. Ta till exempel detta med rökning. Klicka på denna länk och du förstår vad jag menar...
#blogg100 - 035

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar