20 april 2016

På väg igen.

Idag på väg till Portugal för att fota igen. Och vissa ord leker i mitt sinne. Så vad är det med dessa ord egentligen? Här några enkla förklaringar.

Resa. På fornsvenska reisa för att färdas, men reise för att resa upp. Ursprungligen troligtvis ett omvandlat ord med indoeuropeisk rot. Detta att det är ett gammalt ord visar att vi i någon form alltid har färdats...

Flyga. På fornsvenska fliugha eller flygha. Ord med germansk rot och indoeuropeiskt ursprung - med roten pluk. Eventuellt också sambesläktat med svenskans flyta, men det är osäkert. Jämförbart med engelskans fly, både när det gäller verbet och insekten fluga. Däremot osäkert om det är samma ord som fly (rymma).

Borta. På yngre fornsvenska borto (jänför med nutida bortom). Direkt besläktat med orden bryta, brott och bröt - överfört i betydelsen att ta bort. Troligtvis ursprungsbetydelse väg, med härledning till latinets rupta via - bruten och röjd väg. Ja, du känner igen ordet från svenskans abrupt...

Hem. Gammalt svensk ord för just hem eller boningsort, besläktat med hember som betydde värld. Av germanskans haima- med rot i indieuropeiskans kei- och finns till exempel i grekiskans keimai (ligger) och koimao (bringar till vila).

Jag reser långt, jag flyter
dit där du inte är
borta jag är, ett hjärta som ryter
men tanken på hemmet jag när.

#blogg100 - 051

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar